Ocena brak

Wiek zachorowania i śmiertelność w chorobie Parkinsona

Autor /kredka Dodano /24.04.2014

Wiek zachorowania znajduje się pomiędzy 30 i 80 rokiem życia ze szczytem pomiędzy 55 a 60 rokiem życia (Ryc. 2). Rozkład zachorowalności jest podobny dla kobiet i mężczyzn. Chociaż sama choroba Parkinsona nie prowadzi do zaburzeń funkcji życiowych, ryzyko zgonu jest w porównaniu z populacją zdrowych wyższe. Przed wprowadzeniem do leczenia preparatów L-Dopy choroba Parkinsona powodowała trzykrotny wzrost ryzyka zgonu w porównaniu z populacją zdrowych, nowsze badania podają 1,6 wzrost ryzyka. Zatem choroba Parkinsona powinna być postrzegana jako schorzenie skracające długość życia. Nowe obszerne badanie poświęcone leczeniu inhibitorem MAO-B selegiliną wykazało statystycznie istotne wydłużenie średniej długości życia. Wśród przyczyn zgonu na pierwszym miejscu wymienia się chorobę naczyń wieńcowych, potem zapalenie płuc i dopiero na trzecim miejscu nowotwory.

Podobne prace

Do góry