Ocena brak

WIEK XX, tygodnik lit.-społ.

Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012

WIEK XX, tygodnik lit.-społ., wyd. w Warszawie od kwietnia do listopada 1928 przez S. Zahorską pod red. S. Baczyńskiego. Pismo podejmowało problematykę różnych dziedzin sztuki i sprawy upowszechnienia kultury (publikacje o poezji proletariackiej i kulturze dla mas, liczne art. o życiu artyst. w ZSRR). Cenną inicjatywą była ankieta o „teatrze przyszłości", w której wypowiadali się m. in. L. Schiller, A. Pronaszko, W. Brumer, S.I. Witkiewicz. Redakcja zamierzała nawiązać stałą współpracę z twórcami o postępowych poglądach, ale wskutek trudności finansowych pismo uległo likwidacji (wyd. 25 nrów). Jego kontynuacją był mies. „Europa".

Do góry