Ocena brak

Wiedza, wiadomości, umiejętności, sprawności jako cel kształcenia

Autor /Tristian Dodano /20.12.2011

a) Wiadomości: są to treści naszych myśli.

- Mogą one być potoczne, gdy odnoszą się do poszczególnych faktów, zdarzeń, przedmiotów lub stosunków wziętych z codziennego naszego doświadczenia i życia

- rzadko są przedmiotem nauczania, a jeśli już to raczej obocznie, raczej jako materiał do uogólnień lub dla ilustracji ogólnych praw i zasad

- wiadomości ogólne różnią się tym od potocznych, że treść ich stanowią nie jednostkowe zdarzenia, zjawiska, przedmioty lub stosunki, ale że ich treści są ogólne, ich ogólność może mieć różne stopnie – wiadomości naukowe zazwyczaj są w wysokim stopniu

b) wiedza: składowymi jej częściami są ogólne wiadomości naukowe, powiązane ze sobą w jeden, systematyczny układ

- łącznikiem wiedzy są przeważnie związki logiczne

- wiedza i wiadomości jako treści naszych myśli stanowią teorię

- wiedza praktyczna: wiedza: której ogólne prawa i pojęcia można stosować w szczegółowych przypadkach zachodzących w rzeczywistości

- wiedza teoretyczna: wiedza, która pozostaje jedynie w sferze myślowej i nie bywa realizowana w rzeczywistości

c) umiejętność:

- zdolność zastosowania teoretycznej wiedzy do jakichś praktycznych celów, przy czym idzie o zastosowanie, które polega na ułożeniu samego planu działania,  a nie o faktyczne wykonanie tego planu

- oznacza samo wykonanie czynności, które mają urzeczywistnić treści teoretycznego myślenia

- rezultat, do którego dochodzimy przez ćwiczenie i wprawianie się zarówno w czynnościach umysłowych jak i praktycznych i ruchowych

- umiejętność teoretyczna: użycie teoretycznej wiedzy do celów teoretycznych

- umiejętność praktyczna: wykonywanie praktycznych i ruchowych czynności zgodnie z teoretycznym myśleniem

- wprawa: zdolność wykonywania czynności umysłowych lub ruchowych wtedy, gdy czynności te są wykonywane szybko i bez błędu, a więc trafnie i osiągają zamierzony cel oraz zręcznie, a więc z możliwie najmniejszym wysiłkiem

- sprawność: zdolność wykonywania możliwie szybko, trafnie i zręcznie samych czynności ruchowych, bez względu na to czy są one kierowane pracą myślową czy też nie

- przy umiejętności praktycznej idzie o czynności ruchowe zgodne z naszym teoretycznym myśleniem, przy sprawności zaś teoretyczne myślenie niekoniecznie musi poprzedzać nasze czynności ruchowe i mogą się one odbywać bez jego kierownictwa

d) właściwości wiedzy

- wiedza czynna: nazywamy ją tak gdy stanie się naszym drogowskazem i motywem naszego postępowania, jest złączona z umiejętnością zarówno teoretyczną jak praktyczną i z odpowiednimi sprawnościami, czyni nas zdolnymi do zespolenia dwóch światów: świata teorii i rzeczywistości

- wiedza zasymilowana: wiedza czynna może tak przeniknąć człowieka, że staje się nieodłącznym czynnikiem jego życia umysłowego, kierującym jego postępowaniem we wszystkich okolicznościach i to tak, że bez świadomego wysiłku nie mógłby on go zmienić, ani się go pozbyć.

- Wykształcenie polega nie tylko na zyskaniu wiedzy, ale także na nadaniu jej charakteru wiedzy czynnej i zasymilowanej

Podobne prace

Do góry