Ocena brak

Wiedza o teatrze - pytania do egzaminu

Autor /RoksRormamadytbjk Dodano /29.09.2006

WIEDZA O TEATRZE - pytania do egzaminu

1. PODAJ ZNANE CI SŁOWA Z ZAKRESU SZTUKI TEATRU O RODOWODZIE GRECKIM
katharsis, prologos, mimezis, theatron, epilagos, hipokratos, didaskalos

2. PRZYWOŁAJ DEFINICJE TRAGIZMU ? ODWOŁAJ SIĘ DO KONCEPCJI M.SCHELlERA
Tragizm- [gr.], kategoria estet. oznaczająca nierozwiązywalny konflikt między dążeniami jednostki a siłami zewn. (fatum, wyroki boskie, prawa natury).
Wg Schellera ? tragiczność jest istotą bytu, nie byłoby tragiczności gdyby nie było wartości; istotą zjawiska tragiczności jest to, że jakaś wartość pozytywna musi ulec unicestwieniu; węzeł tragiczny- w jednej osobie ścierają się dwie przeciwstawne siły

3. OMÓW STRUKTURĘ KOMEDII STAROATTYCKIEJ, WYMIEŃ JEJ NAJWYBITNIEJSZEGO PRZEDSTAWICIELA
Komedia ? jeden z 2 głównych (obok tragedii) gatunków dramatu, obejmujący utwory, których podstawowa właściwością jest komizm.
Komedia staroattycka ? pojawiła się w V w.p.n.e., łącząca satyrę polityczną z elementami baśniowymi i groteskowymi, jej przedstawicielem był Arystofanes.

4. WYJAŚNIJ POJĘCIA: KATHARSIS, DEUS EX MACHINA, TRUBADUR, ORCHESTRA, FARSA ATELLAŃSKA, MANSJON, INTERMEDIUM, PERYPETIA, ?FARTUCH?, ONKOS, APOLLINIZM
Katharsis - oczyszczenie, odrodzenie, odnowienie; [gr.], lit. w estetyce antycznej kategoria opisująca celowe działanie sztuki na widzów lub słuchaczy.
Deus ex machina- nieoczekiwany wybawiciel; sztuczne rozwiązanie intrygi przez nagłe wprowadzenie nowej osoby lub okoliczności.
Trubadur - pieśniarz, balladzista, bard.
Orchestra - [gr.], w staroż. teatrze gr. i rzym. kolista lub półkolista przestrzeń otoczona amfiteatrem; w klas. teatrze gr. przeznaczona na występy chóru.
Farsa atellańska - kabaret, komedia, wodewil
Mansjon - miejsce akcji epizodu dram. wyodrębnione w postaci całostki dekor. umieszczonej na podium.
Intermedium - przerwa, pauza, przerywnik, interludium, niewielki utwór sceniczny o charakterze komicznym, grany między kolejnymi scenami średniow. misteriów.
Perypetia - powikłanie, zmiana losu bohatera, nadająca nowy kierunek przebiegowi akcji w utworze dram. lub epickim.
Onkos - wysoka peruka używana przez aktorów staroż. teatru gr. w celu podwyższenia sylwetki, określenia wieku i charakteru postaci.

5. WYMIEŃ TRAGIKÓW GRECKICH, OMÓW TWÓRCZOŚĆ AJSCHYLOSA
Eurypides ? wielki nowator w dziedzinie dramatu, twórca najtragiczniejszy, zredukował chór
Sofokles ? dodał trzeciego aktora
Ajschylos - uważany za twórcę tragedii klasycznej, czerpał tematy głównie z eposów Homera i tzw. poetów cyklicznych; zajmował się problematyką moralną i religijną, tajemnicą losu i postępowania człowieka, walczącego z przeznaczeniem; wprowadził do dramatu innowacje: drugiego aktora, prolog, opisy i opowiadania przedstawiające wydarzenia spoza sceny, ograniczył rolę chóru na rzecz dialogu.

6. PODAJ PRZYNAJMNIEJ PIĘCIU TŁUMACZY ?HAMLETA?
Craig, Swinarski, Bogusławski

7.

Podobne prace

Do góry