Ocena brak

Widzenie barw

Autor /gregory Dodano /04.12.2013

Barwy stają się „widoczne” dopiero w wyniku działania światła. Dlaczego ?

Barwa nie jest właściwością przedmiotu, tak jak jego kształt. Obiekty fizyczne mają właściwości pochłaniania (absorbowania) albo odbijania (refleksji) światła o określonych długościach fal.

Widzimy tylko te barwy, które odpowiadają długościom fal odbitych.

Jeżeli białe światło pada na jakiś przedmiot, zachodzi jeden

z podanych niżej przypadków:

■    Światło jest w całości absorbowane, wówczas postrzegamy przedmiot jako czarny.

■    Światło jest w całości odbite, wtedy przedmiot widzimy jako biały.

■    Światło w całości przechodzi przez przedmiot, wówczas barwa światła nie ulega zmianie.

■    Część światła jest absorbowana, a reszta odbita, wtedy widzimy barwę, której odcień zależy od tego,

jakiej długości fale zostały odbite, a jakiej - absorbowane.

■    Część światła jest absorbowana, a reszta przepuszczona: widzimy barwę, której odcień zależy od tego, jakie długości fal zostały absorbowane, a jakie - przepuszczone.

■    Część światła jest odbita, a reszta przepuszczona: zmianie ulega zarówno barwa światła odbitego, jak i przepuszczonego.

Światło przepuszczone przez ciało lub przez nie odbite

zostaje w naszym oku przekształcone w impulsy nerwowe,

które w mózgu wywołują wrażenie postrzegania barwy.

W siatkówce oka znajdują się dwa rodzaje światłoczułych komórek. Są to pręciki i czopki. Pręciki biorą udział w ocenie jasności i ciemności, a czopki - barwy.

Trzy różne rodzaje czopków są czułe na światło w określonych zakresach długości fal. Jedne reagują na światło w zakresie od ok. 400 do 500 nm, są dzięki temu czułe na światło niebieskie. Inne czopki „widzą” tylko w zakresie od 500 do 600 nm - reagują zatem na światło zielone. Trzeci rodzaj czopków jest czuły na światło czerwone, które obejmuje zakres od 600 do 700 nm.

 

Podobne prace

Do góry