Ocena brak

„Widmo komunizmu” w latach 1846 - 1849. Początki socjalizmu naukowego

Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012

 

Od 1839 działał w Londynie Związek Sprawiedliwych, miał on charakter międzynarodowy dzięki współpracy z czartystami i Komunistycznym Komitetem Korespondencyjnym działającym z Marksem i Engelsem w Brukseli.

Karol Marks w 1842 został redaktorem gazety „Rheinische Zeitung”, jednak w rok później została ona zamknięta, a Marks przeniósł się do Paryża. Stamtąd na żądanie rządu pruskiego został wydalony i osiadł w Brukseli.

W 1845 Fryderyk Engels wydał Położenie klasy robotniczej w Anglii”, w tym samym roku zaprzyjaźnił się z Marksem.

W 1847 miał miejsce zjazd w Londynie podczas którego ustalono zmianę nazwy ze Związku Sprawiedliwych na Związek Komunistów. Jego program mieli ułożyć Marks i Engels, który poleceniu temu dali wyraz w postaci „Manifestu partii komunistycznej” napisanego w lutym 1848. Był to pierwszy program socjalizmu naukowego, w chwili ogłoszenia nie wywarł on jednak większego znaczenia.

W omawianym okresie za komunistów uchodzili niemal wszyscy przeciwnicy ówczesnych ustrojów.

Do góry