Ocena brak

Wichury

Autor /Milenka Dodano /31.01.2012

Wichura to gwałtowne przemieszczanie się mas powietrza w atmosferze. Najgroź­niejszymi spośród wiatrów są te, które osiągają prędkość powyżej 88 km/h, czyli zajmu­jące trzy ostatnie pozycje na skali Beauforta. Sztorm o sile 10 stopni to wiatr wiejący z prędko­ścią od 88 do 102 km/h. Następną, jedenastą pozy­cję, zajmuje gwałtowna wichura wiejąca z pręd­kością 102-117 km/h. Najsilniejsze wiatry, wiejące z prędkością przekraczającą 117 km/h, określane są mianem huraganów.
Gwałtowne wiatry każdego roku powodują ogromne szkody. Najsilniejsze występują najczę­ściej na wybrzeżach, gdzie powstają ogromne fale zalewające nadmorskie budowle i dewastujące nie umocnione plaże. W zimnych regionach gwałtowne wichury wywołują zadymki śnieżne, a na pusty­niach burze piaskowe.

Wichury mogą mieć swe źródło w niżowym fron­cie atmosferycznym z ośrodkiem w średnich sze­rokościach geograficznych, tam gdzie spotykają się zimne masy polarnego powietrza z ciepłymi masami podzwrotnikowymi. Im większa jest róż­nica temperatur tych dwóch mas powietrza, tym głębszy jest niż.
Na mapie pogody głębokie niże rozpoznać moż­na po ciasno ułożonych okręgach izobar (linii łączą­cych miejsca o jednakowym ciśnieniu atmosfe­rycznym) . Im bliżej siebie są kolejne izobary, tym silniejsze są wiatry. Najgroźniejsze są huragany.

Podobne prace

Do góry