Ocena brak

Wiatrak, młyn wietrzny

Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012

Urządzenie energetyczne
wykorzystujące siłę wiatru do napędu kamieni młyńskich
(niekiedy pomp, a ob. również i prądnic elektrycznych).

Gł. elementem w. są wieloramienne skrzydła
poruszane wiatrem, wprawiające w ruch obrotowy
wał napędowy zakończony kołem palecznym przekazującym
ruch obrotowy na zainstalowane urządzenia.

Wśród w. wznoszonych w Polsce XIV-XIX w.
(sporadycznie również w XX w.) rozróżnia się: koźlaki,
czworoboczne budowle o konstrukcji słupowej
ustawione na drewn. słupie-osi, zakończonym czopem,
który pozwala na obracanie całego w. w zależności
od kierunku wiatru; paltraki, również o słupowej
konstrukcji drewn., lecz obracające się na
żeliwnych rolkach po szynie ułożonej na fundamencie;
holenderskie, drewn. lub murowane, na stałym
fundamencie, z obrotową częścią górną (zw. czapką),
poruszającą się na rolkach po szynie, niekiedy zaopatrzone
w dodatkowy wiatraczek ustawiający samoczynnie
czapkę czołem
do kierunku wiatru.

Podobne prace

Do góry