Ocena brak

Wiatr - Wiatry fenowe

Autor /obelix Dodano /30.09.2011

Fenem meteorolodzy przyjęli nazywać ciepłe i suche wiatry rozwijające w obszarach górskich. Przy napotkaniu bariery górskiej, powietrze jest zmuszone do wznoszenia się i następuje ochładzanie adiabatyczne. Jeśli wilgotność powietrza jest wystarczająco duża, to para wodna może ulec kondensacji tworząc kropelki wody. W niektórych przypadkach, jeśli temperatura jest wystarczająco niska i występują jądra zamarzania, mogą powstać kryształki lodu. W trakcie two rzenia chmury ciepło utajone zostaje uwolnione i proces ten częściowo ogranicza adiabatyczne ochładzanie wznoszonego się powietrza. Następnie temperatura powietrza obniża się wolniej, zgodnie z wilgotno-adiabatycznym gr adientem temperatury.

Uwolnienie ciepła utajonego jest jednym z podstawowych procesów prowadzących później do rozwoju wiatrów fenowych. W czasie wznoszenia się powietrza w chmurze orograficznej po nawietrznej stronie góry może wystąpić opad w postaci deszczu lub śniegu. Wypadnięcie deszczu zmniejsza wilgotność powietrza kontynuującego przepływ na górę. Ten proces jest również istotny dla odpowiedniego rozwoju wiatru fenowego.

W trakcie wznoszenia się powietrza przy barierze górskiej zachodzą więc dwa istotne procesy. Ciepło utajone wyzwolone przy tworzeniu się chmury podtrzymuje energię cieplną wznoszącego się powietrza. Wypadnięcie kropelek wody lub kryształków lodu w postaci opadu czyni powietrze bardziej suchym niż było przed rozpoczęciem wznoszenia.

Powietrze spływające po zawietrznej stronie góry ogrzewa się na skutek adiabatycznego sprężania. Niektóre kropelki wyparowują i ochładzają powietrze, częściowo przeciwdziałając adiabatycznemu ogrzewaniu. Podstawa chmur po stronie zawietrznej występuje wyżej niż po nawietrznej stronie góry. Powietrze spływające poniżej poziomu chmury ogrzewa się z "szybkością" równą gradientowi sucho-adiabatycznemu. Temperatura w trakcie przepływu powi etrza od wysokości podstawy chmury do podnóża zbocza szybko wzrasta.

Obecnie powietrze u podnóża zbocza ma temperaturę wyższą niż miało przed rozpoczęciem przepływu przez górę. Ponieważ chmura po nawietrznej stronie gór y miała większą grubość, wobec tego więcej ciepła utajonego się tam uwolniło niż zostało później pochłonięte w czasie krótkiego okresu parowania przy opadaniu. Powietrze jest również bardziej suche, ponieważ pewna część pary wodnej przekształciła się w opad. Dlatego też wiatry fenowe osiągające niższe zbocza po stronie zawietrznej gór są wiatrami ciepłymi i suchymi.

Podobne prace

Do góry