Ocena brak

Wiara i chrzest - Powszechna Boża wola zbawienia

Autor /Mietek Dodano /25.04.2011

Pozostaje ona podstawowym przekonaniem wiary. Przy opisywaniu tzw. konieczności chrztu i wiary do zbawienia trzeba rozróżnić wypowiedzi nie tylko jako rozumienie wiary jako wolnej decyzji człowieka ale jako podstawę teologiczną bowiem Nowy Testament wypowiada się z jednoznacznością o uniwersalnej Bożej woli zbawienia Tt2,11 „Ukazała się bowiem łaska Boga, który niesie zbawienie wszystkim ludziom” 1Tm 4,10 Właśnie o to trudzimy się i walczymy, ponieważ złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawcą wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących.” 1Tm2,4-6 „który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.  Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,  który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie.”.

Wobec faktu, że większość ludzi którzy dotąd żyli i ci co żyją nie przyjęła chrztu – wielu, jeśli nie większość nie z własnej winy, powstaje duże napięcie i problem, który dotyka bezpośrednio obrazu Boga, pytania o Bożą moc, dobro i sprawiedliwość. Ten fakt, że tylko część ludzi przyjęła chrzest wywołuje duże napięcie w zestawieniu ze stwierdzeniem o uniwersalnym zbawczym nastawieniu Jezusa. Także myśl o konieczności chrztu do zbawienia zostaje zrelatywizowane. Boże możliwości są z pewnością większe niż Jego Kościoła.

Podobne prace

Do góry