Ocena brak

WIADOMOŚCI, tygodnik polit. i lit. wyd. w Londynie

Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012

WIADOMOŚCI, tygodnik polit. i lit. wyd. w Londynie od czerwca 1946 do marca 1981, pocz. przez A. Bormana i M. Grydzewskiego (zarazem red. nacz. do 1970), nast. red. przez M. Chmielowca, od 1974 przez S. Kossowską. Kontynuacja —> „Wiadomości Polskich Polit. i Lit.", rodzaj magazynu kult., zawierającego materiały lit. z przewagą relacji wspomnieniowych z okresu 20-lecia międzywojennego i II wojny świat., eseje, szkice publicyst., hist., kult., oraz liczne rubryki wiadomości ze świata teatr., towarzyskiego, polit., wydawn., m.in. Puszka Pandory A. Pragiera i S. Zahorskiej, Silva rerum Grydzewskiego, Szkiełko i oko M. Danilewiczowej, Woczach Zachodu J. Sakowskiego, W Londynie Kossowskiej; ponadto wśród współpracowników S. Baliński, J. Lechoń, K. Wierzyński, P. Hostowiec, M. Kukieł, W. Lednicki, J. Łobodowski, R. Malczewski, Z. Nowakowski, J. Rostworowski, S. Stroński, T. Terlecki, W. Weintraub, I. Wieniewski, J. Wittlin; nry specjalne pośw. m. in. L. Schillerowi (nr 500) i Lechoniowi (nr 584); coroczna nagroda lit. (ufundowana 1959 przez Anglika-polonofila A. Herberta) za najlepszą książkę polską wyd. na emigracji.

XXX-lecie ,,W", Londyn 1957; R. GODLEWSKA Londyńskie „W.", „Nowa Kult." 1961 nr 48; K. KOŻNIEWSKI Czterdziestolecie „W."?, Polityka" 1964 nr 9; Książka o Grydzewskim (zbiór.), Londyn 1971.

Podobne prace

Do góry