Ocena brak

Węzły chłonne szyjne głębokie

Autor /rachelC Dodano /02.02.2012

Głębokie węzły chłonne szyi towarzyszą wielkiemu powrózkowi naczyniowo-ncrwowemu. W nieprzerwanych szeregach układają się one wzdłuż ż. szyjnej wewnętrznej począwszy od podstawy czaszki aż do obojczyka. Tutaj uchodzą one do kąta żylnego krótkim pniem szyjnym. Skośne pasmo m. łopat kowo-gnykowego przecina ten łańcuch węzłów na część górną i dolną. U góry, w trójkącie tętnicy szyjnej, węzły szyjne głębokie górne towarzyszą ż. szyjnej wewnętrznej paroma łańcuchami zarówno do przodu, jak i do tyłu od niej; u dołu natomiast w okolicy mostkowo-obojczykowo-sutkowej węzły szyjne głębokie dolne2 układają się również w parę szeregów, lecz wyłącznie do tyłu od żyły. Węzły dolne są całkowicie przykryte m. mostkowo-obojczykowo-sutkowym i z trudnością są wyczuwalne. Z węzłów górnych położone przynajmniej do przodu od żyły i występujące spod m. most kowo-obojczykowo-sutko wego z łatwością dają się wymacać; chorobowo powiększone są one nawet widoczne w trójkącie tętnicy szyjnej, gdyż oprócz powięzi szyjnej (blaszki powierzchownej) przykryte są tylko warstwami skórnymi oraz m. szerokim szyi.

Z grupy górnej węzłów głębokich na uwagę zasługuje węzeł szy j no-d w u brzus-cowy (nodus lymphaticus jugulodigastricus), położony do przodu od ż. szyjnej wewnętrznej na poziomie rogu większego kości gnykowej i nieco poniżej tylnej głowy m. dwubrzuś-cowego. Do węzła tego dochodzą zwłaszcza naczynia chłonne z tylnej części języka oraz z rnigdalka podniebiennego. Z grupy dolnej wymienić należy węzeł szyjno-łopat-kowo-gnykowy (nodus lymphaticus jugulo-omohyoideus) położony tuż poniżej miejsca, w którym ścięgno m. łopat ko wo-gnykowego krzyżuje ż. szyjną wewnętrzną. Również i do tego węzła dopływa limfa z języka zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio przez węzły podżuchwowe i szyjne głębokie górne.

W przewlekłych stanach zapalnych, które wywołuję zwłaszcza gruźlica, węzły szyjne mogą być bardzo silnie powiększone i wówczas mogą uciskać na cienkościenne żyły, hamując odpływ krwi z głowy, a zwłaszcza z mózgowia.

Wielkość, położenie i liczba węzłów, która waha się od ro 20, jest bardzo zmienna.

W związku z ich bardzo dużym zasięgiem węzły szyjne głębokie mają wielkie znaczenie. Węzły szyjne głębokie górne zbierają prawie całą limfę głowy, choć co prawda przeważnie nie bezpośrednio, lecz dopiero jako druga lub nawet trzecia «stacja» za węzłami regionalnymi głowy. Węzły szyjne głębokie dolne stanowią dalszą i równocześnie ostatnią stację dla limfy głowy, przeliltrowanej przez górne węzły głębokie, przed jej ujściem do krwiobiegu. Poza tym dolne węzły głębokie szyi zbierają limfę z trzew szyi. przesączoną przeważnie przez regionalne węzły szyjne przednie. Do węzłów szyjnych głębokich dolnych uchodzi również częściowo limfa z węzłów nadobojczykowych , które za pośrednictwem węzłów szyjnych powierzchownych wiodą limfę z karku i potylicy.

Podobne prace

Do góry