Ocena brak

Węzły chłonne pachwinowe powierzchowne

Autor /rachelC Dodano /02.02.2012

Węzły chłonne pachwinowe powierzchowne (nodi lymphatici iu-guinales superficiales, dawniej zwane podpachwinowymi) leżą w okolicy podpachwinowej odpowiadającej trójkątowi udowemu , na powięzi szerokiej, zwłaszcza tej jej części, którą nazywamy powięź i ą sitowa(fascia crihrosa). Węzły pachwinowe powierzchowne leżą więc podskórnie ograniczone od strony bocznej m. krawieckim, od strony przyśrodkowej m. przywodzącym długim, od góry więzadłem pachwinowym stanowiącym podstawę trójkąta; czasem tylko węzły te sięgają nieco powyżej więzadła w obręb okolicy pachwinowej. Występują one przeciętnie w liczbie 10 15; wielkość ich waha się w granicach od wielkości ziarna grochu do wielkości bobu i jak we wszystkich gromadach węzłów jest odwrotnie proporcjonalna do ilości węzłów. Ich powierzchowne położenie, pokrywająca je skóra, w tym miejscu cienka i zawierająca niewiele tkanki tłuszczowej, przeważnie napięte podłoże — bez trudu umożliwiają wyczuwanie węzłów, zwłaszcza kiedy są one powiększone lub stwardniałe.

W swym układzie i przynależności regionalnej dają się rozróżnić dwie główne grupy węzłów : jedną, położoną wzdłuż końcowego odcinka /.odpiszczelowej, tzw. pasmo pionowe (traćfus uerticalis), i drugą, która wytwarza pasmo poziome (tractus horizontalis) układające się mniej więcej wzdłuż ż. powierzchownej okalającej biodro. Pomimo tego podziału poszczególne węzły licznie się z sobą łączą.

Niemniej niektórzy autorzy dzielą węzły pacłiwinowe na dalsze jeszcze podgrupy. Jednak w związku z ich zmiennym położeniem i brakiem wyraźnych granic podział nie ma większego znaczenia praktycznego. Pasmo pionowe przykrywa w większości powięź sitowatą; przy preparowaniu tej okolicy, żeby powięź uwidocznić, należy wpierw usunąć węzły.

Naczynia doprowadzające. Dopływy węzłów pasma pionowego kierują się wzdłuż ż. odpiszczelowej i sprowadzają limfę z powierzchownych naczyń kończyny dolnej. Częste drobne zranienia stopy wywołują powiększenie tych węzłów.

Pasmo poziome otrzymuje dopływy z narządów płciowych zewnętrznych, krocza i pasma skórnego kanału odbytowego oraz naczynia skórne z mniejszej, przyśrodkowej części okolicy pośladkowej; naczynia te uchodzą do przyśrodkowej grupy tych węzłów. Do bocznej grupy węzłów pasma poziomego uchodzą naczynia powierzchowne przednio-bocznej ściany brzucha (począwszy od poziomu pępka) oraz naczynia powierzchowne z większej, bocznej części okolicy pośladkowej. Ogółem więc do węzłów powierzchownych odpływa limfa z całej skóry poniżej pępka aż do końca palców. Poza tym u kobiety do pasma poziomego wiodą też drobne naczynia doprowadzające z dna macicy, które biegną wzdłuż więzadła obłego.

Naczynia odprowadzające. Spośród naczyń chłonnych wychodzących z węzłów pachwinowych powierzchownych: r) większość uchodzi do węzłów pachwinowych głębokich, przenikając przez powięź sit owa tą; pochodzą one głównie z pasma pionowego; 2) pozostałe naczynia kończą się w węzłach biodrowych; żeby dojść do nich, kierują się przez rozstęp naczyń albo przyśrodkowo, albo do przodu, lub też bocznie od naczyń udowych.

Podobne prace

Do góry