Ocena brak

Węzły chłonne

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

W tkance siateczkowatej mogą się skupiać rozproszone gromady limfocytów i wytwarzać grudki wtórne, w których odróżniamy jaśniejsze ośrodkowo położone ognisko rozmnażania, czyli ośrodek reakcji, oraz ciemniejszą koncentryczną warstwę limfocytów położoną na obwodzie. Z tak zbudowanej tkanki limfatycznej powstają narządy limfatyczne: jedne z nich bardziej pierwotne, jak plamy mleczne (taches laiteuses), grudki limfatyczne samotne i skupione (folliculi lymphatici solitarii et aggregati) oraz migdałki (tonsillae), drugie — znacznie bardziej zróżnicowane — węzły chłonne (nodi lymphatici). Węzły te dla przepływającej przez nie limfy tworzą sito dla składników ożywionych i nieożywionych oraz są źródłem limfocytów. Zmiennej wielkości (od mikroskopowej do około 3 cm), kształtu i zabarwienia układają się one prze-ważnie grupami (od 2 do 15), rozproszone wr całym ustroju. Węzły chłonne objęte są łącznotkankową torebką (capsula), od której odchodzą do wewnątrz beleczki (tra-beculae): tworzą one gruby zrąb węzła, podczas kiedy siateczka (reticulum) tkanki siateczkowatej wytwarza delikatny zrąb położony w obrębie pierwszego. Część obwodową, czyli korę (cortex) narządu, tworzą grudki chłonne (folliculi lymphatici), w części środkowej, w rdzeniu (medulla) limfocyty skupiają się w bardziej luźne pasma rdzeniowe. Pod torebką na obwodzie narządu tkankę limfa tyczną obejmuje tzw. zatoka brzeżna (sinus marginalis), od niej zaś w kierunku wnęki (hilus) biegną zatoki pośrednie (sinus intermedii). Do zatoki brzeżnej wiodą naczynia limfatyczne doprowadzające (vasa lyrnphatica afferenlia), z wnęki wyprowadzają zaś znacznie mniej liczne, ale grubsze naczynia limfatyczne odprowadzające (vasa lyrnphatica efferentia). Komórki siateczki i śródbłonek zatok mają zdolność fagocytozy komórek żywych i magazynowania substancji martwych. W węzłach nowopowstałe limfocyty wstępują do limfy zatok i z tego powodu limfatyczne naczynia odprowadzające są znacznie bogatsze w limfocyty niż naczyn i a doprowadzające.

Węzły chłonne, które przyjmują limfę z jakiegoś narządu lub jakiejś części ciała, mają nazwę węzłów regionalnych; znajomość ich ma znaczenie praktyczne.

Podobne prace

Do góry