Ocena brak

Węże

Autor /Amiga Dodano /31.01.2012

Wężegadami. Jak prawie wszys­cy przedstawiciele tej gromady krę­gowców są to zwierzęta zmiennocieplne, czyli temperatura ich ciała jest zależna od temperatury otocze­nia. Z tego powodu większość gatun­ków węzy występuje w tropikach, a nie w strefach chłodnych.
Wąż nie posiada kończyn krocznych, a je­go ciało jest długie i wąskie. Organy wewnętrzne - serce, jelita, płuca, wątro­ba i nerki -są okryte przez mięśnie i żebra. Nie­zwykły kształt ciała węża wymusza na nich nieco odmienne ułożenie, niż ma to miejsce u typowych kręgowców. U większości gatunków węży brak jest lewego płuca lub jest ono bardzo małe, na­tomiast prawe płuco jest mocno wydłużone. Węże nie posiadają powiek - ich oczy są chronione przez twarde, przezroczyste łuski.
Całe ciało węża jest okryte mocnymi łuskami, które dobrze chronią przed urazami, kiedy zwie­rzę porusza się po twardym, skalistym podłożu. Są one ochroną przed wyschnięciem, umożliwiającą zatrzymanie wody w organizmie, ułatwiają też poruszanie się. Aby zwierzę mogło rosnąć, te twar­de, zrogowac i ałe powłoki ciała muszą być od czasu do czasu zmieniane. W czasie wy linki schodzą one z ciała w jednym kawałku, kiedy zwierzę przeciska się przez przeszkody na ziemi. Spod starego naskór­ka wyłania się nowy, z większymi łuskami, które są już wcześniej uformowane.
Węże osiągają różną długość ciała. Najmniej­szymi przedstawicielami tej gromady są niektóre gatunki węży ślepuchowatych i wężyków, które nie przekraczają piętnastu centymetrów, a najwięk­szymi pytony siatkowe i anakondy, które docho­dzą do dziesięciu metrów długości.

Węże są łowcami i polują, w zależności od gatun­ku, na owady, ryby, płazy, gady - także inne węże - ptaki i ssaki. Dieta jednych gatunków jest bardzo zróżnicowana i zjadają one wszystkie zwierzęta, które znajdą się w ich pobliżu, inne węże są wy­specjalizowane pokarmowo. Są wśród nich gatun­ki zjadające wyłącznie termity, a także węże tylko rybożerne, płazożerne lub jaszczurkożerne.
Niektóre gatunki węży w bezruchu czekają, aż zbliży się do nich ofiara, i polegają na swym mas­kującym ubarwieniu. Inne polują aktywnie, prze­mieszczając się po gałęziach drzew, wchodząc do nor lub przeszukując podszyt.
Niektóre gatunki węży - na przykład grzechotniki, żmije i pytony - potrafią podążać śladem zwie­rząt stałocieplnych, wyczuwając ciepło wytwarza­ne przez ich ciała. Węże tego rodzaju posiadają specjalne narządy temperaturowe, zwane oczami termicznymi, które są umieszczone albo pomiędzy oczami i nozdrzami, albo dookoła otworu gębowe­go. Węże mają bardzo dobrze rozwinięty zmysł węchu, często wysuwają język, aby pochwycić odrobinę substancji zapachowych, które pozostawiają ich ofiary.

Podobne prace

Do góry