Ocena brak

Westfalski pokój (1648)

Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012

 

Zawarty w Münster i Osnabrück, zakończył wojnę trzydziestoletnią. Habsburgowie uznali niezależność Szwajcarii, separację Zjednoczonych Prowincji Niderlandów od Niderlandów hiszpańskich i patrymonialne prawa Francji do Alzacji.

Francja nadto zatrzymała biskupstwa Metzu, Toul i Verdun. Szwecji przypadło Pomorze Zachodnie i sekularyzowane biskupstwa Bremy i Verden. Brandenburgia otrzymała Pomorze Wschodnie i prawo do sukcesji w arcybiskupstwie Magdeburga.

Pokój zapewnił państwom Rzeszy niemieckiej pełną suwerenność, co oznaczało upadek dążeń zmierzających do przekształcenia cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego w scentralizowaną, niemiecką monarchię katolicką.

Podobne prace

Do góry