Ocena brak

Wesołe miasteczka

Autor /Szostak Dodano /31.01.2012

Nowoczesne wesołe miasteczka jed­nych przerażają samym swym wido­kiem, innym zaś zapewniają wspa­niałą zabawę. Dzięki precyzyjnie zaprojektowanym i wykonanym urządzeniom publiczność ma wra­żenie, że pokonuje siłę grawitacji.
Jarmarki znane były od czasów starożytnych i służyły wielu celom. Najpierw związane były z uroczystościami religijnymi, a ich zada­niem było przyciągnięcie jak największej liczby pielgrzymów. Niekiedy jarmarki stawały się regu­larnymi zgromadzeniami społeczności lokalnej, na których handlowano i poszukiwano siły roboczej. Gdzieniegdzie były nawet miejscem poszukiwań kandydatów na małżonków.
Podczas jarmarków należało zapewnić rozryw­kę odwiedzającym, szczególnie zaś dbano o rozwe­selanie dzieci. W wielu miejscach popularnością cieszyły się przejażdżki na osiołkach. Często osła wiązano do słupka na placu, tak że krążył on w kółko. Był to pierwowzór mechanicznej karuzeli. W XVIII wieku, po zastosowaniu maszyn pa­rowych do napędu, karuzele, zaopatrzone w liczne gwizdki parowe uatrakcyjniające przejażdżkę, zaczęły wypierać żywe zwierzęta. Dzięki napę­dowi parowemu były nie lada atrakcją, jako jedno z najnowszych osiągnięć ówczesnej techniki, a po­za tym nie wymagały ciągłej troski o paszę.

Podobne prace

Do góry