Ocena brak

WERSET, wyodrębniony graficznie odcinek tekstu

Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012

WERSET, wyodrębniony graficznie odcinek tekstu obejmujący na ogół kilka zestawionych podrzędnie lub współrzędnie zdań, tworzących dwudzielny układ znaczeniowy i rytmiczno-intonacyjny, spoisty wewnętrznie i odgraniczony od innych w. Podział na w. występuje w prozie bibl., w utworach na nią stylizowanych, a także w Koranie. Dzięki wewn. rytmizacji, oraz wzajemnym podobieństwom w. pełnią w prozie rytmicznej rolę zbliżoną do tej, jaka w —> wierszu przypada —> wersom lub —> strofom. Np.:

Na wieki niech trwa chwała Pana,

niech się raduje Pan dziełami swymi.

Spojrzy na ziemię, ona drży;

dotknie gór, a dymią.

Przez całe życie śpiewać będę Panu,

będę grał Panu, póki istnieję.

(Księga psalmów, CIII, 31-33, tłum. L. Staff)

Podobne prace

Do góry