Ocena brak

Wergiliusz

Autor /Depsey Dodano /06.02.2012

Mniej więcej sześć wieków po czasach Homera kulturą dominującą na obszarze Morza Śródziem­nego była kultura rzymska. Niemniej jednak kul­tura grecka zachowała swój prestiż, tak więc Rzymianie usiłowali powiązać swoją historię z historią Grecji. Utrzymywali oni, że ich przod­kiem był trojański książę, Eneasz, który zdołał uciec z pokonanej twierdzy. Stanowiło to dosko­nały pretekst dla najwybitniejszego poety rzym­skiego, Wergiliusza (Publius Vergilius Maro, 70-19 roku p. n. e.), do napisania eposu, którego centralną postacią był Eneasz. Dzieło to powstało pod patronatem Oktawiana Augusta, dlatego oprócz opisu mitycznej przeszłości obfitowało w odniesienia do wspaniałości Rzymu pod rządami tego cesarza. Eneida zupełnie świadomie na­śladowała eposy homerowe, np. w tym, że bogo­wie (tym razem rzymscy) mieli wpływ na rozwój ludzkich spraw. Poczynaniom głównego bohatera usiłuje przeszkodzić bogini Junona, jednak jej matka, Wenus, stoi po jego stronie.
W najsłynniejszym epizodzie okręt Eneasza rozbija się u wybrzeży Kartaginy, gdzie za pośrednictwem Wenus zakochuje się w nim królowa Dydona. Jednak władca bogów, Jupiter, rozkazuje Eneaszowi opuścić Kartaginę w celu wypełnienia swojego przeznaczenia, w wyniku czego zrozpaczona Dydona popełnia samobój­stwo. Po pobycie w świecie podziemnym, Eneasz ląduje w Italii gdzie spotyka go wiele różnych przygód. Ostatecznie poślubia córkę króla Lac-jum, co miało stanowić dowód na to, że w osobie obecnego cesarza spełniło się przeznaczenie Rzymu. Wynikało to stąd, że zgodnie z wersją Wergiliusza, syn Eneasza, Julus, był przodkiem rodziny julijskiej, z której wywodzili się Juliusz Cezar i Oktawian August.
Epika klasyczna miała duży wpływ na kulturę zachodnią, stanowiąc inspirację wielu poematów, dramatów, oper, obrazów i rzeźb. Arcydzieło współczesnej literatury, Ulisses Jamesa Joyce'a, bazuje na strukturze fabularnej Odysei. Wpraw­dzie greka i łacina nie są już podstawowymi przedmiotami szkolnymi, jednak tłumaczenia dzieł Homera i Wergiliusza nie przestają być czy­tane przez miliony ludzi na całym świecie.

Do góry