Ocena brak

werbalizacja

Autor /fajka Dodano /08.01.2013

werbalizacja - nadawanie określeń słownych spostrzeganym treściom niewerbalnym (przedmiotom, sytuacjom, obrazom itp.); nazywanie, opisywanie. W procesach pamięciowych w. najczęściej stanowi jedno z naturalnych stadiów przetwarzania informacji obrazowej, bywa też stosowana jako strategia pamięciowa (—strategia nazywania) lub jako środek dydaktyczny. W. wywiera silny wpływ na pamięć obrazów; pamiętane jest przede wszystkim to, co zostało nazwane; prawidłowa w. powoduje podwyższenie zakresu i trwałości pamięci, błędna wywołuje zniekształcenia pamięciowe (—efekt słowno-obrazowy, -hipoteza redundancji kodowania). W. wpływa także na procesy warunkowania i na reakcje odroczone.

Podobne prace

Do góry