Ocena brak

Węgry - ROLNICTWO

Autor /Ernest Dodano /28.09.2011

Węgry są krajem samowystarczalnym pod względem produkcji żywności. 57% powierzchni kraju zajmują ziemie orne, a łąki i pastwiska stanowią 13%. Dzięki obfitym opadom i wysokiej temperaturze latem dolina Dunaju należy do bardzo wydajnych rolniczo obszarów. Uprawia się tu kukurydzę, pszenicę, jęczmień, żyto, owies, buraki cukrowe i słoneczniki, a również ryż na nawodnionych terenach w dolinie Cisy i Keresz. Uprawa warzyw i owoców dominuje w okolicach Kiskunsagi na południe od Kecskemet, a winnice koło Peczu i nad Balatonem dostarczają win na eksport.

Węgierski tokaj i "Egri bikavri" są bardzo popularne w kraju, a także poza jego granicami. Świnie i drób hoduje się w całym kraju, a owce i bydło na mniej żyznych terenach - wyżynnych i piaszczystych. Węgry są głównym eksporterem brojlerów. 18% powierzchni kraju jest zalesione, a przemysł meblarski i papierniczy zlokalizowany jest poza nizinami. Rolnictwo podlega zasadniczym przemianom od czasu upadku ustroju socjalistycznego, chociaż jeszcze w 1993 r. 3% gospodarstw stanowiło własność państwa, a 47% było spółdzielczych.

Podobne prace

Do góry