Ocena brak

Węgry - PRZEMYSŁ

Autor /Ernest Dodano /28.09.2011

Kraj ubogi w surowce mineralne, niewielkie ilości boksytów i rud żelaza. Najważniejszy surowiec tego kraju to węgiel brunatny. Przemysł węgierski w warunkach ustroju socjalistycznego, a więc do 1990r., był nastawiony przede wszystkim na masową produkcję niewysokiej jakości dóbr i z trudem konkurował nawet na swoich tradycyjnych rynkach, takich jak państwa należące do Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i kraje byłej Jugosławii.

Przemysł metalowy rozwija się dziki hutom w Mskolcu i aluminium w Szekesfehervar. Zagraniczne inwestycje wspomagają istniejące zakłady, takie jak, na przykład zakłady autobusowe (Węgry były w swoim czasie jednym z największych w Europie eksporterów autobusów). Pomimo spadku produktu krajowego brutto w latach 1991 - 1993, Węgry wprowadzają w życie program odbudowy międzynarodowego zaufania, otrzymały duże pożyczki w 1993 r. z Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Podobne prace

Do góry