Ocena brak

WĘGRY

Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012

Zob. Madziar, Magierka. Piechota węgierska w XVI w. w czasie wojen króla Stefana Batorego zaciężna piechota złożona z Węgrów; piechota zorganizowana i umundurowana na wzór węg., złożona z Polaków.

Węgierka kobieta narodowości węg.; rodzaj śliwy; rodzaj szabli węg., bardzo ceniony; dawny rodzaj fajki drewnianej; dawny rodzaj czapki męskiej a. kapelusza damskiego, batorówka, garybaldka; zob. Batorówka; Czamara. Polka-węgierka dawny rodzaj szybkiego tańca wirowego.

Węgier, Polak-dwa bratanki i do szabli, i do szklanki przysł., prawdop. z XVIII w., gdy generalicja konfederacji barskiej zamieszkała na Węgrzech.

Węgrzyn dawn. węgier, handlarz domokrążca, pierw, przeważnie narodowości węg.; wino węgierskie; zob. Wino (Nie masz wina...; W Węgrzech wino...; Zrodzone na Węgrzech...). Węgrzynek dawn. chłopiec służebny, ubrany w strój węgierski.

Podobne prace

Do góry