Ocena brak

Węgierski ruch rewolucyjny w latach 1848 - 1849

Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012

 

Sytuacja na Węgrzech: + 1847 – wzrost nastrojów rewolucyjnych, głównym liderem opozycji przeciwko Wiedniowi staje się Lajos Kossuth i Szandor Petofi, twórca „Młodych Węgier”

+ marzec 1848 – wybucha powstanie na Węgrzech, zastraszony dwór wiedeński godzi się na utworzenie rządu węgierskiego + z początku przeważał pogląd o całkowitym uniezależnieniu się od Habsburgów, jego przedstawicielem był Kossuth + Węgrzy zdawali się nie zauważać innych narodów mieszkających w obrębie ich ziem, jedynym ich programem w tej sprawie była madziaryzacja

+ dlatego też dwór wiedeński zaczął oddziaływać na inne narody, takie jak Chorwaci, Słowacy i Rumuni, widział ich jako przeciwwagę dla Węgrów + utworzono przy pomocy bana Chorwacji Józefa Jelacicia wojsko przeciwko Węgrom + 8 października 1848 – utworzono Węgierski Komitet Obrony z Kossuthem na czele, dopiero teraz zaczęto przygotowywać się do wojny + 14 kwietnia 1849 – ogłoszono deklarację niepodległości Węgier i detronizację Habsburgów, głową państwa został Kossuth

+ Austria poprosiła o pomoc w tłumieniu powstania węgierskiego cara Mikołaja I, ten zgodził się, bojąc się przeniesienia powstania na ziemie polskie + 9 sierpnia 1849 – Józef Bem kapituluje pod Temeszwarem + na Węgrzech rozpoczął terror generał Haynau.

Podobne prace

Do góry