Ocena brak

Węgiel

Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012

Po długim czasie torf przemienia się w węgiel bru­natny. Ten z kolei zmienia się w czarny węgiel ka­mienny. Antracyt, najtwardsza i najczystsza kopal­na odmiana węgla powstaje ze zwykłego węgla kamiennego po kilku milionach lat.
Choć naturalne wychodnie węgla znane były już w czasach prehistorycznych, to wykorzystanie go jako paliwa ma stosunkowo niedługą historię. Przez tysiące lat większość ludzi widziała w węglu ka­miennym zaledwie czarny kamień. Istnieją pewne dane wskazujące, że ludy północy, np. Brytowie, ) używały węgla i że Rzymianie poznali od nich je­go prawdziwą wartość Jednakże pierwsza pisana wzmianka o węglu pochodzi dopiero z X w n.e. z pewnej anglosaskiej kroniki. Przez wieki jego popularność jako paliwa w domowych piecach szybko rosła. Lecz miękkie, łatwo dostępne gatun­ki węgla miały tę niedogodność, że podczas spa­lania wydzielały wielkie ilości zanieczyszczeń w postaci dymu i sadzy. Ludzi zniechęcano więc do jego używania przez wysokie podatki, a w wielu miejscach wręcz zakazując jego spalania ze wzglę­du na zagrożenie zdrowia publicznego. Zużycie węgla wzrosło gwałtownie w XVIII wieku w na­stępstwie rewolucji przemysłowej. Powszechnie używano go jako paliwa do silników parowych, a także jako surowca do wytwarzania koksu, mate­riału użytecznego w metalurgii oraz wykorzysty­wanego jako paliwo.

Podobne prace

Do góry