Ocena brak

Wczesny barok

Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013

Epoka baroku jest najdłusza epoka w dziejach muzyki nowszej. Obejmuje ona okres wprzyblieniu od r. 1560 do 1740 i zwykle dzielona bywa na trzy podokresy: wczesny barok,barok własciwy i pózny barok.

Epoka wczesnego baroku obejmuje (równie w przyblieniu)lata 1560—1620. Barok wyrósł z renesansu: muzyka instrumentalna, tak typowa dla baroku,pojawia sie u schyłku epoki renesansowej. Obie epoki nie sa wiec sobie obce, lecz pokrewne.Za typowy przykład muzyki wczesnobarokowej uznaje sie dzieła szkoły weneckiej (AdrianWillaert i Giovanni Gabrieli). Szkoła ta wytworzyła wielochórowosc i styl wyraznieakordowy, odkryła wage architektury muzycznej, wage oddziaływania formy i wyrazu.

W muzyce szkoły weneckiej, zwłaszcza w muzyce organowej, nastepuje stopnioweuniezalenienie instrumentów od wzorców wokalnych. Giovanni Gabrieli pisze pierwszy wdziejach muzyki monody-czny utwór instrumentalny. Samo pojecie baroku pojawiło sie doscpózno. Zrazu nie miało ono zabarwienia dodatniego; barok był dla pózniejszych badaczyraczej czyms w rodzaju deformacji ideałów renesansowych, podobnie jak w architekturze.Barok w muzyce oznacza proces indywidualizacji wyrazu i techniki.

Jego najlepsze modeleznajdziemy w twórczosci Monteverdiego. Na podłou monodii i zwiazanej z nią nowej swiadomosci akordowej i harmonicznej pojawiaja sie techniki, które przez długie lata bedastanowiły o muzyce włoskiej, w tym czasie promieniujacej na muzyke innych krajów.Równolegle rozwija sie zasada koncertowania i wynikajaca z niej forma koncertu. Z nia wiaesie dosc blisko zasada improwizacji i bogatego zdobnictwa muzycznego, praktykowanaszeroko w muzyce instrumentalnej, która wkracza teraz w własne ycie, tworzac dziekiwłasciwosciom instrumentów nowy typ muzyki.

Pojawiaja sie oryginalne kompozycjeinstrumentalne, nie bedace ju transkrypcjami dzieł wokalnych, lecz dziełami samoistnymi.Wyzwolenie od tradycyjnych form, tworzenie nowych technik wiae sie w tym okresienierozerwalnie z procesem indywidualizacji w yciu duchowym (przypomnijmy, e czasy ok.1600 i po tym roku to czasy potenych indywidualnosci, jak Szekspir, Tasso, Calderón,Rembrandt czy El Greco). Dzis byc moe nie zdajemy sobie sprawy z tego, czym była nowaepoka w sensie techniki dzwiekowej i formy.

Styl akordowy wydawał sie twórcom epokiwczesnego baroku czyms fascynujacym, połaczenia harmoniczne miały dla nich wyjatkowabarwnosc, a odkrycie, e muzyke mona formowac na zasadzie architektury, e forma monapotegowac wraenie, e napiecia moga byc stopniowane, dawało olbrzymie przekonanie owyszosci ówczesnej nowej muzyki nad zagubionymi ideami polifonicznymi, które tylkojeszcze w dawnych formach muzyki mogły kompozytorów zachecac do twórczosci.

Podobne prace

Do góry