Ocena brak

Wczesnochrześcijańskie kształtowanie się urzędów kierowania - Różnorodność posług

Autor /Mietek Dodano /26.04.2011

Wspólnota jerozolimska tworzy obok grona 12 formę posługi Siedmiu (Dz 6,1-3) Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. «Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły» - powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów. «Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości! Im zlecimy to zadanie, którzy troszczą się nie tylko o stoły, lecz także o przepowiadanie, chrzczą, są czynni jako Ewangeliści. Z judaizmu przejęta została Rada Starszych, Kolegium Kapłańskie, Kolegium Kierownicze. W pierwotnej wspólnocie istnieją “Prorocy” i “Nauczyciele”, np. dla Antiochii (Dz13,1) W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł zostają wymienieni.

Wspólnoty Pawła zapewne przeważnie małe charakteryzowały się początkowo wyraźnym eschatologicznym ukierunkowaniem i oczekiwaniem, posiadają swoistą strukturę, ponad wszystkimi stoi autorytet Pawła, który kładzie nacisk na to, aby wszyscy ochrzczeni wnieśli swe charyzmaty dla budowania całości. Odpowiednią różnorodność i barwność wykazują Pawłowe tablice charyzmatów Rz 12,6-8; 1Kor 12,8-10; Flp 1,1Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami; 1Tes 5,12 i inne. Pod kontrolą apostołów wspólnoty organizują się same i powołują konieczne posługi.

Podobne prace

Do góry