Ocena brak

Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Trening czystości

Autor /Max123 Dodano /02.07.2011

Sfera życia, której opanowanie w zgodzie z kulturowymi normami rodzić może szereg przypadających na omawiany okres trudności dotyczy problemu wydalania. W naszej kulturze przywykliśmy oczekiwać od dwu-trzylatka, że potrzeby, o których tu mowa będzie ono załatwiać w określonym miejscu, na przykład w toalecie, do nocniczka lub do sedesu, po uprzednim zdjęciu spodni, rajtuz lub majtek. Przyuczanie dziecka do działania w oparciu o ten złożony wzór nazywane czasem treningiem czystości ma szansę wpisać się w proces osiągania wzajemnej regulacji, o ile nie towarzyszą mu nadmiernie silne emocje.

Będąc rodzicem warto sobie uzmysłowić, że by opanować tę społecznie doniosłą umiejętność, jaką jest wydalanie dziecko musi nauczyć się zawiadywać własnymi mięśniami wydalniczymi, co samo w sobie jest niezwykle skomplikowane. Okolice wydalnicze znajdują się z tyłu ciała, nie można więc objąć ich wzrokiem. Ponadto kryją one w sobie pewną „sprzeczność” wynikającą z samej ich fizjologicznej natury. Przed dzieckiem stoi trudne zadanie zawiadywania nimi poprzez napinanie i rozluźnianie, tak, by zapanować nad przeciwstawnymi czynnościami utrzymywania i wypuszczania oraz by skoordynować obie z nich w odpowiedni sposób. Dziecko musi nauczyć się rozpoznawać moment, w którym produkty jego jelit i nerek są w nim nagromadzone w ilości wymagającej ich wydalenia oraz zatrzymywać je w sobie do czasu, gdy będzie gotowe, by je z siebie wypuścić.

W obszarze tym może się ujawniać konflikt pomiędzy wolą samego dziecka i jego dążeniem do objęcia tego obszaru kontrolą, a kontrolą sprawowaną przez jego rodziców. Bywa, że rodzice bardzo chcąc, by zrobiło to, co należy i jak należy, posuwają się do stosowania wobec dziecka przymusu lub po prostu okazują mu dezaprobatę, wynikającą z braku tak pożądanych w tej sytuacji cierpliwości i wyrozumiałości.

Podobne prace

Do góry