Ocena brak

Wczesna dorosłość: zagrożenia rozwoju - Nadmierna eksploatacja

Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011

W okresie wczesnej dorosłości człowiek osiąga maksimum swoich sił fizycznych; poziom energii, jakim dysponuje, i jaki jest w stanie zmobilizować, jest teraz najwyższy. To daje młodemu człowiekowi możliwość uporania się z mnogością zadań i wyzwań, jakie przed nim stoją, i jakim musi sprostać samodzielnie. Potencjał ten służy nie tylko jednak inicjacji, ale i utrzymaniu przez dłuższy czas możliwości funkcjonowania w wielu rolach. W niektórych sytuacjach dochodzić może jednak do nadmiernej eksploatacji sił, zwłaszcza podczas realizacji roli zawodowej, kiedy wymaga się coraz częściej pełnej dyspozycyjności, poświęcania całego swojego czasu, sił fizycznych i psychicznych dla osiągania coraz lepszych wyników w pracy.

Innym rodzajem eksploatacji, na który też jest społeczne przyzwolenie jest, mniej spektakularna i namacalna, eksploatacja wynikająca z całkowitego poświęcania się obowiązkom domowym i rodzicielskim, zwłaszcza przez kobiety. W sytuacji, kiedy przynajmniej jedna sfera funkcjonowania młodej osoby wymaga zaangażowania bez możliwości regenerowania potencjału, zostanie on zbyt szybko wykorzystany i nie znajdzie swojej dojrzalszej kontynuacji w wieku środkowej dorosłości. Młodzi dorośli zaczną oczekiwać jak najszybszego odpoczynku, zamiast rozwijania się w ramach ról społecznych.

Podobne prace

Do góry