Ocena brak

Wcielenie Jezusa Chrystusa jako pojednanie z Ojcem.

Autor /Anydayded Dodano /06.12.2007

Wcielenie Jezusa Chrystusa jako pojednanie z Ojcem.

Święta Rodzina jest rodziną idealną i najdoskonalsza ze wszystkich, jakie istniały. Jest ona doskonałym wzorem dla wszystkich rodzin. Jak powiedział papież Paweł VI: „ Związek Józefa i Maryi jest szczytem z którego rozlewa się świętość po całej ziemi” . Jest rodziną niezwykłą, ponieważ nosi na sobie pieczęć dziewiczego poczęcia Jezusa, który przychodzi na świat za sprawą Ducha Świętego . Pomimo swojej niezwykłości Święta Rodzina prowadziła w Nazarecie całkiem zwyczajne życie .
Wcielenie Syna Bożego, jakie dokonało się w Świętej Rodzinie jest faktem historycznym. Jezus Chrystus przyszedł na świat w rodzinie Maryi i Józefa po to, aby dokonało się pojednanie całej ludzkości z Bogiem. Jedność Świętej Rodziny była miejscem szczególnej Bożej interwencji. Można mówić o tajemnicy Jezusa Chrystusa . Fakt Jego wcielenia, Incarnatto Dei jest z jednej strony faktem historycznym
i historiozbawczym jak się go zwykło nazywać w teologii. Z drugiej zaś strony jest to centralna prawda wiary. Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej w tym celu, aby zbawić świat przyjął ludzką naturę i stał się w pełni człowiekiem, pozostając w pełni Bogiem. Dwie natury boska i ludzka spotkały się ze sobą jednej osobie . Tę prawdę wiary została ogłoszona podczas Soboru Chalcedońskiego i jest centralną osią całej wiary chrześcijańskiej. Dzieło wcielenia dokonała cała Trójca Święta i chociaż na świat przychodzi Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej to jest to akt całej Trójcy Świętej .
Wcielenie Słowa Bożego, Jezusa Chrystusa, jakie dokonało się za sprawą Ducha Świętego w Świętej Rodzinie, jest wydarzeniem zbawczym, ale również jest tajemnicą naszej wiary. Tajemnicą pojednania Boga ze światem jest niezwykłym wydarzeniem, w którym Syn Boży staje się człowiekiem. Przychodzi na świat jako Mesjasz, Kapłan, Prorok, PAN, Odwieczne Słowo Ojca, Syn Boży. Określenie Syn jest tu bardzo istotne. Relacja Ojciec - Syn jest relacją rodzinną i bardzo głęboką. Mówi ona o istocie Jezusa Chrystusa, która jest istotą Boską. Nas jednak bardziej w tym momencie interesuje określenie Syn. Jezus Chrystus jest prawdziwym Synem i jako jedyny może mówić o sobie Syn. W tradycji Kościoła określenie Syn odnoszące się do Jezusa w całej swojej prostocie zawiera w sobie całą głębię i tłumaczy wszystkie inne określenia właśnie takie jak: Chrystus, Mesjasz, PAN i inne. Określenie Syn jest odpowiedzią na pytanie, jakie stawiali sobie ludzie odnośnie Jezusa, pytanie:, Kim On jest? I jest wyrazem tej relacji, jaka istnieje pomiędzy Nim a Ojcem. Te dzieła, które On dokonywał wypływały właśnie ż tej relacji. Pan Jezus, wielokrotnie tę prawdę przekazywał i mówią o tym ewangelie. Jezus mówił, że Ojciec przekazał mu wszystko, cały sąd, ze nikt nie zna Ojca tyko Syn, używał określenia Ojciec mój, a kiedy uczył apostołów modlitwy użył określenia Ojcze nasz.

Podobne prace

Do góry