Ocena brak

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Rozejm ze Szwecją w Sztumskiej Wsi (1635)

Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012

 

Wkrótce Władysław podjął rokowania ze Szwedami o przedłużenie rozejmu ze Starego Targu (zobacz: Walki ze Szwecją a wojna trzydziestoletnia).

Dla odzyskania tronu szwedzkiego i zmiany warunków zawieszenia broni był gotów rozpocząć wojnę. Przeważyło jednak pokojowe nastawienie sejmików i sejmu oraz układających się komisarzy.

Podpisano 26-letni rozejm, na mocy którego Rzeczpospolita odzyskiwała ujście Wisły, a Szwecja zatrzymywała Inflanty (bez Dyneburga). Kwestie dynastyczne w traktacie pominięto.

Podobne prace

Do góry