Ocena brak

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Kozacy

Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012

 

Stosunkowo słabo zaludnione ziemie nad Dnieprem — narażone na ciągłe najazdy tatarskie — stały się od drugiej połowy XVI w. terenem akcji osadniczej, prowadzonej energicznie przez właścicieli prywatnych dóbr i dzierżawców majątków królewskich. Sprowadzano tam osadników z Polski, którzy przez związki rodzinne łączyli się z osiadłymi tu od dawna Rusinami.

Na terenach przygranicznych, gdzie nie sięgała praktycznie żadna władza, osiedlali się też ci, którzy nie umieli podporządkować się prawu, przybysze z miast i wsi polskich, litewskich, mołdawskich, wołoskich, rosyjskich, a nawet węgierskich czy pruskich. Nazywano ich Kozakami (zobacz: Organizacja Kozaczyzny).

U progu XVII w. Kozacy zasłynęli w Europie brawurą swoich wypraw łupieżczych. Szybkimi i zwrotnymi łodziami (czajkami) wypływali na Morze Czarne i atakowali miasta tureckie i tatarskie, zapuszczając się nawet do Konstantynopola (Stambułu).

Podobne prace

Do góry