Ocena brak

Wazon

Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012

1) ozdobne naczynie na kwiaty, najczęściej
ze szkła, ceramiki, metalu, niekiedy bogato zdobione;

2) motyw dekor. występujący sporadycznie w sztuce
ant., rozpowszechniony w nowoż. w XVI - 1 poł.
XIX w., o różnych kształtach, niekiedy wypełniony
kwiatami lub z wydobywającymi się zeń płomieniami
(tzw. w. płomieniste).

Stosowany w arch. rzeźbie
samodzielnie (np. w zwieńczeniach) lub w połączeniu
z ornamentem kandelabrowym (jako jeden z jego
motywów wyjściowych) i groteską; szczególnie rozpowszechniony
w arch. rzeźbie barok. XVII-XVIII w.
i klasycyst. we Francji oraz w tkactwie (obok kosza z
kwiatami, popularny motyw, zwł. tkanin obiciowych).

W. z kwiatami jest charakterystycznym motywem
dekoracji okresu biedermeieru (np. na ekranach
kominkowych).

(wł. vaso, z łac. vas)

Podobne prace

Do góry