Ocena brak

Wątki elity styczne w myśli średniowiecza

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

Pojęcie elit jeszcze nie występuje. Wszędzie mówią o „władzy”

Gelazy I: postulat dualizmu władzy duchowej i świeckiej

 • Chrystus rozdzielił je dla dobra ludzi

 • Cesarz chrześcijański potrzebuje opieki kapłana w dojściu do zbawienia, a papież potrzebuje ochrony

  • Mimo tego nadrzędność władzy duchowej.

 • Zauważa niebezpieczeństwo zgromadzenia obu władz w jednym ręku

Jan z Salisbury XII w. :

Oczywiście najważniejszymi częściami ciała była głowa i dusza.

Św. Augustyn:

 • Nie może być dyskusji z władzą

 • Idealne państwo boskie ma odbicie w państwie ziemskim skażonym grzechem pierworodnym

 • Jeśli władza łamie prawa boskie to nic – taki był zamysł Boga

 • Nie wolno zmieniać hierarchii i pozycji społecznej

Św. Tomasz:

 • Zasada władzy jest boska, ale państwo już nie forma rządów jest sprawą ludzką

 • Jeśli władza łamie prawa boskie tzn., że nie była namaszczona przez Boga

 • Tak jak Augustyn twierdził, że hierarchia jest naturalna

 • Wg niego lepsza jest władza jednostki niż szerokiej elity, bo przy większej grupie ludzi rozmywa się odpowiedzialność

 • Popierał koncepcję rządów sprawiedliwych i uczonych, bo muszą oni rozpoznawać co jest prawem boskim, naturalnym lub ludzkim

Podobne prace

Do góry