Ocena brak

Watka, sałatka morska

Autor /Tymon Dodano /13.01.2012

Wygląd: Niekwitnący wodorost morski. Delikatna roślina w kształcie liści, przejrzysta. Wąską nasadą przyrasta do podłoża i stopniowo rozszerza się ku górze w płaski, bardzo nieregularny długi płat (do 50 cm), na brzegu często porozrywany i pofalowany. Łatwo ulega on rozerwaniu, a na brzegu często ma białawą strefę, składającą się z opróżnionych komórek. Z tych komórek wypłynęły swobodnie poruszające się komórki rozrodcze, zarodniki, które przyczepiają się do podłoża i wyrastają w nowe rośliny.  

Siedlisko: Na stałym podłożu, w strefie przypływów, najwyżej do 10 m głębokości, często przynoszony przez fale.

Rozmieszczenie: Sałatka morska jest jednym z najpospolitszych glonów zarówno w Atlantyku, jak w Morzu Śródziemnym i Bałtyku.

Zastosowanie: Świeże organy liściowe używane są jako sałata. W stanie suchym ten glon jest bezużyteczny. Bogactwo jego związków mineralnych sprawia, że jest on bardzo wartościową rośliną.

Uwagi ogólne: Sałatka morska należy do zielenic. Ta grupa glonów odznacza się tym, że ich substancje zapasowe są takie same, jak u wyższych roślin. Jej wartość odżywcza wyni ka zatem z zawartości skrobi. Niektóre podob ne gatunki, nadające się do wykorzystania w ten sam sposób, występują rzadziej na naszych wybrzeżach. Typowe płaskie, lśniąco zielone organy liściowe nie dają się pomylić z innymi niejadalnymi glonami. Zielenice są w przeciwieństwie do brunatnie, grupą glonów, której liczne gatunki występują żarów no w wodach słonych, jak w słodkich. Ta roz piętość siedlisk znajduje wyraz także w ich zewnętrznej wielopostaciowości.

Podobne prace

Do góry