Ocena brak

WĄTEK, szereg zdarzeń fabularnych

Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012

WĄTEK, szereg zdarzeń fabularnych, których ośrodkiem jest jedna postać lub parę postaci wyodrębnionych z całego zbiorowiska osób przedstawionych ze względu na rodzaj wiążących je relacji (np. wątek miłosny obejmuje najczęściej dzieje dwojga bohaterów). W hierarchii jednostek morfologicznych w. zajmuje miejsce pośrednie między zdarzeniem (elementarnym —» motywem dynamicznym) a pełną —» fabułą utworu. Fabuła może być układem wielowątkowym (np. w —» powieści) lub j edno wątkowym (np. w—» noweli). W pierwszym wypadku występują określone związki między w» składowymi, a najczęściej także ich zhierarchizowanie. Zdarzenia współtworzące losy postaci pierwszoplanowych składają się na w. główny fabuły, podrzędne wobec niego są w. uboczne, obejmujące zdarzenia, w których uczestniczą postacie dalszoplanowe; w. główny wyznacza zwykle —» temat utworu. W. jako element konkretnej fabuły bywa często w mniejszym lub większym stopniu odtworzeniem jakiegoś tradycyjnie powtarzanego w literaturze szablonu zdarzeniowego czy aktualizacją znanego schematu dziejów bohatera. Jego podstawę stanowią najczęściej dzieje postaci hist., mit.., legendarnej lub ukształtowanej na gruncie literatury. Takie powracające w różnych dziełach - często odległych od siebie w czasie i przestrzeni - schematy przebiegu zdarzeń określa się jako w. obiegowe (lub wędrowne). Ich rola jest szczególnie doniosła w gatunkach folkloryst.: w micie, podaniu, bajce, balladzie; na tym też gruncie najdokładniej je zbadano i poklasyfikowano.

Podobne prace

Do góry