Ocena brak

WAT ALEKSANDER, właśc. nazwisko Chwat

Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012

WAT ALEKSANDER, właśc. nazwisko Chwat, ur. 1 V 1900 w Warszawie, zm. 29 VII 1967 w Antony (Francja), poeta, prozaik, tłumacz. Współtwórca pol. —» futuryzmu i współautor jednodniówek futuryst., 1921-25 współred. czasopism awangardowych —»Nowa Sztuka" i —» „Almanach Nowej Sztuki", równocześnie studiował filozofię i psychologię na UW. W 1929-31 współred. „Miesięcznika Lit." (ogłosił tu m. in. Wspomnienia o futuryzmie), 1932-39 kierownik lit. wydawnictwa Gebethner i Wolf. Po wybuchu II wojny świat, znalazł się we Lwowie, 1940-41 aresztowany, nast. zwolniony na podstawie amnestii, przebywał do 1946 w Kazachstanie. W 1955-57 i po 1959 przebywał na kuracji w pd. Francji, 1963 związał się z polit. ośrodkami emigracyjnymi. Ogłosił m. in. tom prozy poet. pokrewnej założeniom —» dadaizmu Ja z jednej strony i Ja z drugiej strony mego mopsożelaznego piecyka (1920), zbiór opowiadań Bezrobotny Lucyfer (1927, wznów. 1960), kreślących w groteskowo-fantastycznym ujęciu wizję kryzysu współcz. kultury (—» katastrofizm) .wiatach późniejszych uprawiał lirykę (Wiersze 1957, Wiersze śródziemnomorskie 1962, Ciemne świecidło, Paryż 1968), w której poet. rozrachunek z życiem w obliczu jego zagrożenia przez chorobę i cierpienie splatał się z refleksją na temat sztuki i historii, z odwołaniami do Starego Testamentu. W „pamiętniku mówionym" Mój wiek, wyd. z zapisu magnetofonowego ze wstępem Cz. Miłosza (t. 1—2 Londyn 1978), zawarł m. in. swe wspomnienia z okresu II wojny światowej. Obfita twórczość przekładowa W. obejmuje m. in. z literatury ros. dzieła Dostojewskiego (Bracia Karamazow 1928), L. Tołstoja (Anna Karenina 1929),I. Turgieniewa, A. Ostrowskiego, W. Korolenki, A. Czechowa, I. Erenburga, A. Gajdara i pisarzy in. krajów (G. Bernanos, O. Henry, H. Mann, J. Roth).

K. WYKA Super flumina Babylonis, w: Rzecz wyobraźni, wyd. 2 rozsz. W. 1977 (wyd. 1 1959); J. KRYSZAK „Ból mój, mój demon", Poezja" 1974 nr 7/8.

Podobne prace

Do góry