Ocena brak

Wąskie i szerokie ujęcie handlu zagranicznego

Autor /tedi Dodano /18.03.2011

Wąskiemu (tradycyjnemu) ujęciu handlu zagranicznego( biznesu międzynarodowego, handlu międzynarodowego), obejmującemu tylko obroty towarowe, przeciwstawia się więc ujęcie szerokie, sprowadzające handel zagraniczny do łącznego obrotu gospodarczego danego kraju z zagranicą. Przedmiotem handlu zagranicznego są więc oprócz towarów także pozatowarowe formy obrotu, traktowane w literaturze jako szeroko pojęte usługi (czynnikowe i nieczynnikowe). Łączny obrót gospodarczy z zagranicą obejmuje więc 5 podstawowych elementów(czynników):

1) Obroty towarowe

- które nadal dominują w światowej wymianie (80% łącznego obrotu światowego towarów i usług

2) Usługi

- o charakterze tradycyjnym (transport, spedycja, ubezpieczenia, usługi bankowe, rzeczoznawstwo i kontrola ładunków, usługi pocztowo-telekomunikacyjne i inne), wiązą się one z reguły ściśle z realizacją towarowych transakcji eksportowo - importowanych

3) Obroty osiągnięciami myśli naukowo-technicznej w formie patentów , licencji, know-how itp.

4) Wpływy i wydatki dewizowe z tytułu przemieszczania się ludności poza granice kraju np. turystyka międzynarodowa, przekazy emigrantów, koszty utrzymania baz wojskowych

5) Szeroko pojęte obroty kapitałowo - kredytowe, również umożliwiające otrzymanie wpływów dewizowych.

Praktycznym odzwierciedleniem wąskiego ujęcia handlu zagranicznego (obrotów towarowych) są elementy tworzące bilans handlowy danego kraju. Szerokie ujęcie handlu zagranicznego znajduje z kolei odzwierciedlenie w bilansie płatniczym (bilansie obrotów bieżących). Różnorodne formy obrotów tworzą bowiem poszczególne pozycje bilansu płatniczego danego państwa.

Podobne prace

Do góry