Ocena brak

Wąskie i szerokie rozumienie pojęcia „elita polityczna”

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

Wąskie – elita władzy:

  • Odnosi się do niewielkiej grupy najwyższych przywódców

  • Ograniczona do władzy państwowej

  • Część elity politycznej, która dysponuje władzą polityczną

  • W. Wesołowski: bezpośredni wpływają na proces podejmowania decyzji lub w nim uczestniczą (w tym można jeszcze wyróżnić elitę wpływu i elitę decyzji)

Szerokieelita polityczna:

  • Obejmuje nie tylko tych na szczycie, ale także na niższych szczeblach, którzy zajmują ważne pozycje, pełnią wpływowe role, wykonują istotne funkcje jak np. aktywiści partyjni, przywódcy władz lokalnych

  • Krąg osób, które najbardziej aktywnie i znacząco określają sposób realizacji interesów danej grupy społecznej

  • W. Wesołowski: uczestniczą w podejmowaniu państwowych decyzji, znajdują się w organach i chociaż pośrednio mają wpływ na rząd lub parlament

Podobne prace

Do góry