Ocena brak

WASILEWSKI ALEKSANDER (1895-1977) - marszałek Związku Radzieckieg

Autor /ciastko Dodano /02.03.2011

Oficer radziecki, w 1938 r. w stop­niu pułkownika otrzymał przydział do Sztabu Generalnego. W maju 1942 r. objął stanowisko szefa szta­bu. We wrześniu 1942 r., wspólnie z gen. Gieorgijem *Żukowem, za­planował zimową ofensywę i w na­stępstwie udanego planu Armia Czerwona odniosła zwycięstwo pod * Stalingradem, odzyskała *Kaukaz i odrzuciła daleko na zachód wojska niemieckie; w lutym 1943 r. Wasi­lewski awansował o dwa stopnie, do rangi marszałka Związku Radziec­kiego.

Dalsze sukcesy odniesione przy współpracy z Żukowem obej­mowały zaplanowanie działań pod *Kurskiem w 1943 r., letniej ofen­sywy tego roku oraz zimowej i wio­sennej ofensywy 1944 r., w czasie których Wasilewski koordynował działania 3 i 4 Frontu Ukraińskiego. W czerwcu i lipcu 1944 r. wspólnie z Żukowem koordynował działania Frontów, które zniszczyły najsilniej­szą niemiecką Grupę Armii „Śro­dek" (Heeresgruppe „Mitte").

Do lutego 1945 r. koordynował działa­nia 3 Frontów na wschodnim i po­łudniowym wybrzeżu Bałtyku. W lutym 1945 r. został członkiem *Stawki i dowódcą 3 Frontu Biało­ruskiego, który zdobył Królewiec. Od 9 sierpnia do 2 września dowo­dził wojskami radzieckimi na Dale­kim Wschodzie w operacjach prze­ciwko wojskom japońskim.

Podobne prace

Do góry