Ocena brak

Warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla bydła

Autor /KerryKGR Dodano /20.07.2006

Warunki zoohigieniczne w oborach

W ciemnej, zimnej, wilgotnej i bez dobrej wentylacji oborze szybko rozwijają się wszelkiego rodzaju bakterie chorobotwórcze, które powodują zakażenie mleka zarówno podczas doju, jak i po jego zakończeniu. Dlatego dla uzyskania mleka wysokiej jakości należy pamiętać o następujących zasadach:
Obora i pomieszczenia towarzyszące powinny być stale utrzymywane w czystości i często wietrzone. Niezbędne jest okresowe bielenie ścian oraz dezynfekcja i deratyzacja pomieszczeń.
Na jedną krowę powinno przypadać 20-30 m3 powietrza i 6-7 m2 powierzchni użytkowej. Krowa w ciągu godziny wydala 100-120 litrów dwutlenku węgla, dlatego powietrze w oborze powinno być wymienione trzykrotnie w ciągu godziny. W oborze należy unikać przeciągów. Prawidłowe wietrzenie pomieszczenia wpływa na wzrost produkcji mleka o około 1,3 litra dziennie od sztuki.
Bydło wykazuje wyższą tolerancję na niskie temperatury otoczenia niż na wysokie. W okresie zimowym łatwiej jest utrzymać optymalne warunki termiczne w oborach niż w okresie letnim. Górną granicą krytyczną temperatury powietrza dla bydła dorosłego jest 20°C. Optymalna temperatura dla krów w oborze wynosi 8-16°C, minimum 6°C, dla cieląt od 12 do 16°C.
Utrzymywać krowy w czystości, pielęgnować racice (jesienią i wiosną odpowiednio je obcinać i formować).
Higiena sprzętu udojowego
Obok higienicznego doju bardzo ważne jest zachowanie higieny sprzętu udojowego, naczyń i urządzeń do przechowywania mleka. Po każdorazowym użyciu naczyń należy:
opłukać je czystą zimną wodą,
wyszorować szczoteczką w ciepłej wodzie z dodatkiem środków myjących,
dobrze wypłukać i powiesić do góry dnem w przewiewnym i suchym miejscu,
przed następnym dojem opłukać gorącą wodą.
Aparatura do doju mechanicznego po każdorazowym użyciu powinna być dokładnie umyta i zdezynfekowana.

Obora powinna mieć:

- funkcjonalne rozwiązanie wnętrza ułatwiające obsługę
- być przewiewna bez przeciągów
- mieć odpowiednią temperaturę powietrza:
dla cieląt 12 - 21 stopni Celsjusza
młodzieży 10 - 16 stopni Celsjusza
krowy 10 - 16 stopni Celsjusza

- wilgotność:
cielęta 65 - 75%
młodzież 75 - 80%
krowy do 85%
- współczynnik oświetlenia:
cielęta 1 do 12
krowy 1 do 15
opasy 1 do 20

- Zawartość szkodliwych gazów:
dwutlenek węgla 0,25%
amoniak 0,026%
siarkowodór 0,001%

- Wentylacja samoczynna - grawitacyjna

Podobne prace

Do góry