Ocena brak

Wartości w serialach i ich znaczenie społeczne

Autor /sweadsalefs Dodano /10.02.2007

By mówić o wartościach, należy uprzytomnić sobie znaczenie owego pojęcia. Występujące w literaturze spory o stworzenie ogólnej definicji wartości wskazują na duże zróżnicowanie kryteriów opisu tegoż pojęcia. Dla każdego oznacza ona bowiem coś innego. Dla jednych wartościami są wszystkie przedmioty i przekonania o nienormatywnym charakterze, determinujące względnie podobne przeżycia psychiczne i działania jednostek, dla drugich są to wszystkie przedmioty pożądania, które są upragnione przez człowieka i stanowią główny cel jego zabiegów. Wartościami mogą więc być zarówno przedmioty materialne, osoby, instytucje, rodzaje działania jak i idee, które uruchamiają ludzką motywację.
Istnieje ponadto co najmniej kilka sposobów dzielenia wartości ze względu na ich rodzaje. Zasadniczo stosuje się podział na wartości:
- autonomiczne ? wartości najważniejsze dla każdego człowieka, zajmujące centralną pozycję w hierarchii wartości każdego z nas, ich zaspokojenie jest niezbędne
- instrumentalne ? wartości podrzędne, które jedynie ?pomagają? w realizacji wartości wyżej wspomnianych
- uznawane ? wartości opierające się na przekonaniach określających ich obiektywne znaczenie w otoczeniu społecznym, spełniają rolę motywów działania, odznaczają się mocą i spontanicznością podobną do tej, którą charakteryzują się
- odczuwane ? wartości wywodzące się z indywidualnych skłonności człowieka, związane głównie ze sferą emocjonalną
- zinternalizowane ? wartości, przez które jednostka określa siebie samą
- deklarowane ? wartości, które jednostka deklaruje, ale nie realizuje ich w swoim życiu
Przykłady wszystkich wymienionych wyżej wartości możemy znaleźć nie tylko w naszym życiu codziennym, ale także w różnego rodzaju programach rozrywkowych oraz serialach, które wielu z nas ogląda bardziej lub mniej świadomie codziennie, lub przynajmniej raz w tygodniu.
W polskiej telewizji można wyróżnić dwa (do niedawna ujmowane biegunowo) modele. Pierwszy z nich stanowi telewizja publiczna, stanowiąca własność Skarbu Państwa, w wyniku czego przez niektórych nazywana jest telewizją państwową. Jej ustawowym obowiązkiem jest szerzenie tzw. społecznej wizji programowej (informowanie, uczenie oraz bawienie widzów). Drugi model telewizji to tzw. telewizja komercyjna będąca własnością prywatnego kapitału i zdaniem wielu nastawiona głównie na zysk.
Trudno oceniać, który z modeli jest bardziej wartościowy z punktu widzenia widzów. Oba bowiem mają zarówno swoje plusy, jak i minusy np. telewizję prywatną cechuje większa możliwość jeśli chodzi o wybór programów rozrywkowych, z kolei w telewizji państwowej, drażniące wielu widzów bloki reklamowe występują w mniejszym natężeniu.
Niestety ostatnimi czasy różnice pomiędzy wspomnianymi modelami ulegają zatarciu i telewizja publiczna coraz bardziej zbliża się do zasad organizacji telewizji komercyjnych.

Podobne prace

Do góry