Ocena brak

Warsztaty rehabilitacji przemysłowej

Autor /olek1 Dodano /13.01.2013

warsztaty rehabilitacji przemysłowej; celowo zorganizowane środowisko pracy produkcyjnej lub usługowej dla rehabilitowanych pracowników przemysłu, w którym ogólne warunki, środki i metody pracy służą przywracaniu zdrowia, a przede wszystkim sprawności fizycznej oraz przygotowaniu psychicznemu do podjęcia normalnego zatrudnienia. Warsztaty r. p. scalają kompleksowo większość usług rehabilitacyjnych. Łączą one rehabilitację leczniczą z rehabilitacją zawodową, zapewniając poszkodowanym na zdrowiu pracownikom nieprzerwany tok postępowania rehabilitacyjnego, od momentu zakończenia leczenia szpitalnego do ustabilizowania się w macierzystym zakładzie pracy. W warsztatach r. p. zasadniczy problem stanowi ich wyposażenie. Cechą różniącą warsztaty r. p. od innych normalnych wydziałów produkcyjnych zakładu pracy jest to, że w pierwszych określona produkcja i usługi są środkiem służącym do realizowania procesu rehabilitacyjnego, a nie celem naczelnym. Warsztaty r. p. nie należy również utożsamiać z oddziałami terapii zajęciowej, które są organizowane w placówkach opieki zdrowotnej zamkniętej i których podstawowym zadaniem jest usprawnianie fizyczne i psychiczne chorych. Warsztaty r. p. służą w swej istocie ostatecznemu celowi rehabilitacji, tj. ponownemu zatrudnieniu.

Podobne prace

Do góry