Ocena brak

WARSZAWSKI ROCZNIK LITERACKI Poświęcony Literaturze, Oświacie, Bibliografii i Księgarstwu, periodyk

Autor /antetkasasetka Dodano /03.04.2012

WARSZAWSKI ROCZNIK LITERACKI Poświęcony Literaturze, Oświacie, Bibliografii i Księgarstwu, periodyk wyd. w Warszawie 1872-82 (za l. 1871-81), red. przez S. Czarnowskiego. Związany ze środowiskiem pozytywistów warsz., W.R.L. zawierał działy: lit.-bibliogr., oświat., księgarski. W pierwszym zamieszczano ogólną charakterystykę literatury omawianego roku, przeglądy bibliogr., recenzje ważniejszych publikacji książkowych i czasopiśmienniczych oraz artykuły programowe. Ponadto dołączano kompletny spis publikacji Królestwa Pol., fragmentaryczny zaś-pozostałej części zaboru ros. i in. zaborów. Dział oświat, zawierał życiorysy, nekrologi, informacje o towarzystwach nauk., zakładach, szkołach, bibliotekach, czytelniach, muzeach. W dziale księgarskim podawano wykazy ważniejszych księgarni Królestwa, Rosji, Austrii, Prus oraz wybranych stolic europejskich. Od 1877 nastąpiło ograniczenie materiału nauk. i informacyjnego. Do współpracowników należeli m. in.: P. Chmielowski, J.M. Kamiński, F. Krupiński, L. Mikulski, W. Przyborowski, J. Statkowski, A. Świętochowski. Po upadku W.R.L. podobnego typu publikacją był mies. „Wiadomości Bibliogr. Warsz.", wyd. przez T. Paprockiego 1882-87, a nast. „Książka".

Z. KMIECIK Prasa warszawska w okresie pozytywizmu (1864-1885), W. 1971.

Podobne prace

Do góry