Ocena brak

WARSZAWSKA KASA PRZEZORNOŚCI I POMOCY DLA LITERATÓW I DZIENNIKARZY, zw. Kasą Literacką

Autor /antetkasasetka Dodano /03.04.2012

WARSZAWSKA KASA PRZEZORNOŚCI I POMOCY DLA LITERATÓW I DZIENNIKARZY, zw. Kasą Literacką (1899-1953), pierwsza w zaborze ros. zawodowa pol. organizacja ludzi pióra. Powstała z inicjatywy red. „Kuriera Warsz." F. Nowodworskiego i „Kuriera Codz." S. Libickiego. Zatwierdzona 14 II 1899. Pierwszym jej prezesem był H. Sienkiewicz. Oprócz zadań statutowych (obrona interesów pisarzy, pożyczki, zapomogi, fundusz oszczędnościowy) Kasa pełniła półoficjalnie funkcję reprezentacji pisarzy i dziennikarzy pol.; organizowała spotkania autorskie i wieczory dyskusyjne, imprezy kult., zbiórki na cele społ.; prowadziła pracę oświat, w duchu nar.; dysponowała funduszami stypendialnymi (m.in. im. Orzeszkowej) i nagrodami. W1900 wydała książkę zbiór. Sami sobie. Do czynnych czł. Kasy należeli m.in. I. Baliński, I. Chrzanowski, Z. Dębicki, J. Gadomski, H. Galie, J. Karłowicz,

S. Kempner, T. Korzon, J. Lorentowicz, I. Matuszewski, J. Ochorowicz, W.S. Reymont, W. Rogowicz, J. A. Święcicki. Ustawa W.K.P.d.L.D. „Kurier Warsz." 1899 nr 66, J. CZEMPIŃSKI Kasa Literacka (...), jej dzieje, rozwój i znaczenie, W. 1929; W. ROGOWICZ Żywot Warszawskiej Kasy Literackiej, w: Warszawa wydarta niepamięci, Kr. 1956; J. KULCZYCKA-SALONI Kasa Literacka, w: Życie Literackie Warszawy w latach 1864-1892, W. 1970.

Podobne prace

Do góry