Ocena brak

WANDA. Tygodnik polski płci pięknej i literaturze poświęcony

Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012

WANDA. Tygodnik polski płci pięknej i literaturze poświęcony, tygodnik rozrywkowo-literacki, wyd. w Warszawie VII 1820 - XII 1822 przez B. Kicińskiego jako kontynuacja —» „Tygodnika Pol. i Zagr."; red. przez F.S. Dmochowskiego i D. Lisieckiego, od października 1821 przez Kicińskiego. Jedno z pierwszych pism pol. przeznaczonych przede wszystkim dla kobiet, obok art. o tematyce czysto kobiecej i materiałów rozrywkowych (m. in. tłum. powieści) zamieszczało krótkie omówienia, a niekiedy i obszerniejsze recenzje niektórych nowości wydawn. i teatr, oraz poezje, m. in. I. Humnickiego (Wiersz do ludu polskiego), Kicińskiego, R. Korsaka, L. Kropińskiego, J.U. Niemcewicza, A.E. Odyńca; w nrze z 17 VIII 1822 ukazało się pierwsze w prasie warsz. pochlebne omówienie t.1 Poezji Mickiewicza, z przedr. Pani Twardowskiej, Dudarza i Rękawiczki. W 1820 A. Żółkowski dołączał do W. —» „Momusa", 1821 „Pot-pourri". T. 1 i 3—4 W. miały os. przedr. jako Pisma rozmaite Dmochowskiego i Lisieckiego.

Po przejęciu tygodnika 1823 przez K. Godebskiego (wyd. i red.), który połączył W. ze swoim „Warszawianinem" i zmienił podtyt. (Tygodnik warszawski literaturze, moralności i krytyce poświęcony), W. straciła charakter dotychczasowy i wybitną pozycję wśród stołecznej prasy, stając się, mimo zachowania tyt., zupełnie in. pismem.

Z. ZALESKA Czasopisma kobiece w Polsce, W. 1938; A. KOWALSKA Pierwsza entuzjastyczna recenzja „Ballad i romansów" w prasie warszawskiej 1822 r., Prace Polonist. 13 (1957); W. PUSZ „Nowy Parnas" przedromantycznej Warszawy, Wr. 1979 (tu bibliografia prozy lit. i poezji w ,,W.").

Podobne prace

Do góry