Ocena brak

Wambierzyce

Autor /tosia Dodano /15.01.2013

Wieś w Górach Stołowych, 22 km na pn. zach. od Kłodzka. Węzeł szlaków turysty­cznych.
Pierwsza wzmianka z 1330, ale lokacja chyba w 1253. Początki miejsca pielgrzym­kowego znane tylko z legend. Od końca XVII w. do dziś duży napływ pielgrzymów. W 1820 urodził się tu Ignatz Reihmann (zm. w 1895), kompozytor muzyki kościelnej, a w 1851 August Otto (zm. w 1929), autor przewodników sudeckich i tatrzańskich.
Centralne miejsce zajmuje kościół p.w. Nawiedzenia NMP, w obecnej formie z 1718-21, na miejscu starszego z 1512. Szerokie schody z licznymi stopniami wiodą do późnorenesansowej bezwieżowej fasady, za którą barokowe jednonawowe wnętrze w stylu K. I. Dientzenhofera (na rzucie łączących się elips). Wokół krużganek z bocznymi kaplicami i stacjami Drogi Krzy­żowej oraz pamiątkami z początku kultu.
Wyposażenie pełne przesady (barok jar­marczny). Niezwykle dekoracyjna ambona (m.in. alegorie kontynentów) to dzieło K. S. Flackera z 1720-30, zaś sklepienny fresk G. Bonory, przemalowany w 1937-39. Ołtarz główny (Flacker, 1 723, częściowo zmie­niony w 1858) zawiera czczoną figurkę Ma­donny z początku XIV w. lub późniejszą.
Naprzeciw kościoła wzgórze z kaplicami, niektóre w formie okazałych domków, stanowiącymi część Kalwarii. Założona w 1681 przez Daniela von Osterberga, zasadniczo zbudowana do 1703, później uzupełniana. Obecnie 79 stacji, wiele z figuralnymi scenami, jedno z najwarto­ściowszych i największych założeń w Polsce.
Przy ul. Objazdowej w budynku z 1978 bardzo popularna szopka, zbudowana w 2 poł. XIX w. przez domorosłego artystę i me­chanika L. Wittiga. Kilka ruchomych scen.

Podobne prace

Do góry