Ocena brak

Walory przyrodnicze Tarnowa

Autor /Atornedeere Dodano /21.09.2006

Walory przyrodnicze mojego miejsca zamieszkania.

Miasto Tarnów zachęca do poznania swoich zakątków przyrodniczych które zachwycają swoim bogactwem oraz różnorodnością. Są to miejsca które nazwano mianem ?Zielone Perły Tarnowa?. Odwiedzając Tarnów warto udać się w te miejsca na kilkugodzinny spacer.
Jedną z takich ?Zielonych Pereł Tarnowa? jest Las na Górze Św. Marcina który znajduję się około 3 km od centrum Tarnowa. Las na ?Marcince? swoją atrakcyjność zyskuje dzięki urozmaiconej rzeźbie terenu, obiektom sportowo-rekreacyjnym oraz zabytkowym, różnogatunkowemu drzewostanowi jak też rozbudowanej sieci szlaków, ścieżek oraz dróg rowerowych. To właśnie w lesie na ?Marcince? organizowane są coroczne zawody o ?Puchar Tarnowa MTB?. Jako że Góra Św. Marcina króluje nad miastem las posiada także miejsca które zachęcają do odwiedzin dzięki pięknemu krajobrazowi który się z nich rozciąga. W przeszłości na północnym stoku góry znajdował się wyciąg narciarski oraz skocznia narciarska.
Kolejną Tarnowska Zieloną Perłą jest Park Sanguszków z 1799 roku. To właśnie w południowej części Parku Sanguszków znajduje się najcieplejsze miejsce w Tarnowie. Naturalne ukształtowanie terenu wzgórza pałacowego z łagodnymi stokami tworzy bardzo korzystne warunki krajobrazowe, które wykorzystano do urządzenia ogrodu. Pierwotnie był to ogród krajobrazowy w stylu romantycznym, w połączeniu z dwoma układami regularnego założenia barokowego. Geometryczna forma salonu po południowej stronie pałacu jest pozostałością XVIII w. ogrodu barokowego-klasycyzującego. Prawdopodobnie drugi ogród w stylu włoskim istniał w południowo-zachodniej części parku. Pozostałą część stanowił park krajobrazowy z nieuporządkowaną siecią ścieżek, zbiornikami wodnymi oraz swobodnie rozmieszczonymi drzewami. W czasach świetności drzewostan parku zawierał przede wszystkim drzewa rodzimego pochodzenia: lipy, klony, graby, dęby, jesiony, wiązy, buki, świerki i sosny, z domieszką gatunków aklimatyzowanych w Polsce - robinie akacjowe, kasztanowce, tulipanowce, platany, sosny wejmutki. Niektóre drzewa opatrzone były emaliowanymi tabliczkami z nazwą gatunkową, część tabliczek zachowała się do dziś. Obecnie na terenie parku znajduję się Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych.
Tarnowianie często udają się w okolice dzielnicy Piaskówka, a dokładniej do znajdującego się tam zbiornika wodnego który nosi nazwę Kantoria. Nazwa Kantoria wzięła swój początek od cegielni która właśnie nazywała się Kantoria, po działającej w XXw. cegielni pozostało wyrobisko które stopniowo wypełniało się wodą i tak powstał malowniczy pejzaż który posiada wysokie walory przyrodnicze. Staw ma powierzchnię 2,12 ha i jest otoczony ogródkami działkowymi. W okolicy Kantorii rośnie także dąb szypułkowy ?Kościuszko? uznany w 1993 roku za pomnik przyrody. Jest to imponujące drzewo wysokości 30 metrów i obwodzie pnia 415 cm, a jego wiek szacuje się na około 100 lat. Tuż obok Kantorii znajdują się kolejna ?Zielona Perła Tarnowa? tak zwane ?Trojaczki?, są to głazy narzutowe granitoidy które zostały tu przeniesione przez lodowiec ze Skandynawii około 500 00 lat temu. Największy z głazów mierzy 2 metry wysokości, ma przeszło 10 metrów obwody i waży 28 ton i jest jednym z największych głazów narzutowych w południowej Polsce. Głazy te zostały odkryte we wschodniej części Tarnowa, a następnie przewiezione i ustawione na ulicy Piłsudskiego.
Ostatnią ?Zieloną Perła Tarnowa? jest wysunięty najdalej na północ rezerwat leśny ?Debrza? który ma powierzchnię 9,5 ha. Rezerwat został utworzony aby chronić mało zniekształcony las lipowo-dębowy, który pokrywa bogata warstwa runa. W ?Debrzy? rosną stosunkowo wiekowe lipy i dęby gdyż ich wiek szacuje się na około 150 lat, natomiast wiek najstarszych dębów szacowany jest na 250-300 lat. ?Debrza? jest to niewielki las, otoczony polami uprawnymi oraz zabudowaniami, na jego terenie występują rośliny podlegające ochronie: bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, konwalia majowa, pierwiosnka wyniosła. ?Debrza? jest bardzo rzadko odwiedzana przez mieszkańców miasta co korzystnie wpływa na przyrodę. Niestety planowana jest budowa autostrady która ma przebiegać przez rezerwat tym samym ?zabierając? naturze kilkadziesiąt arów zakątka, a następnie będzie zanieczyszczać powietrze spalinami, a jest to bardzo urokliwe miejsce które powinno być chronione za swój klimat.
Mam nadzieję że udało mi się pokrótce przybliżyć te jakże cenne przyrodnicze zakątki oraz godne polecenia miejsca w Tarnowie.

Podobne prace

Do góry