Ocena brak

Walory ideowe i artystyczne poezji Kazimierza Przerwy Tetmajera (dekadentyzm, końca wieku , impresjonizm ,,Melodi mgieł nocnych" , impresjonizm i symbolizm ,,Na Anioł Pański’’.Fascynacja religią wschodu ,,Hymn do Nirwany’’

Autor /Adam555 Dodano /06.05.2011

,, Koniec wieku ‘’ - utwór dekadencki. Dekadenci głosili konieczność pogodzenia się z losem, cierpieniem i tragedią. Mieli poczucie zbliżającej się katastrofy. (K P. Tetmajer ) wiersz pod pewnym względem przypomina wiersze - manifesty pokolenia tj., ,Oda do młodości ‘’ A. Mickiewicz czy, , Do Młodych ‘’ A.Asnyk. Utwór ten jest antymanifestem, nie jest wyrazem wiary w ideały, lecz wyrazem niewiary w sens ludzkiego istnienia.

Podmiot liryczny zastanawia się nad funkcją uczuć i postaw. Przekleństwo, walka. wzgarda, nie czynią ludzkiej egzystencji szczęśliwej.

Człowiek jest skazany na tragizm bytu. Od cierpienia nie ma ucieczki. Wiersz jest wyrazem dekadenckiej postawy. Poeta swierdzając bezsen życia nie propaguje walki lub jakiegokolwiek działania zmierzającego do zmniejszenia cierpienia. Człowiek z końca XIX w, ,nie ma tarczy przeciw włóczni zła’’

Fascynacja religją wschodu, ,Hymn do Nirwany’’

,, Hymn do Nirwany’’ jest kolejnym utworem Tetmajera, w którym się powtarzają akcenty pesymizmu i niewiary w sens ludzkiego istnienia. Niewiara była pojęciem zapożyczonym z filozofji indyjskiej. Zjawisko fascynacji kulturami dalekiego wschodu było w tych czasach b. modne jak zjawisko orientalizmu w romantyżmie. Nirwana bogini hinduska była według młodopolskich filozofów stanem następującym po wyzbyciu się woli życia. Stan ten ten osi/ągany w wyniku medytacji był jedną bronią przeci bólowi, cierpieniu i poczuciu bezsensu.Utwór ma charakter religijny, modlitewny. Każdy wers jest apostrofą do Nirwany. Życie to pasmo cierpień i klęsk źrródłem rozczarowań są inni ludzie ich małość, podłość i egoizm.

To oni odbierają skutecznie poczucie sensu. Okrucieństwo ludzkie jest żródłem samotności człowieka, człowiek nie może szukać dla siebie ratunku w tym przerażającym, okrutnym świecie. Jedyną jego ucieczką jest Nirwana -odbierająca uczucie bólu i rozczarowania.

Do góry