Ocena brak

Walory i zagospodarowanie turystyczne miasta Władysławowo

Autor /jamendo Dodano /29.10.2006

Walory i zagospodarowanie turystyczne miasta Władysławowo

STRESZCZENIE
Obecnie miasto Władysławowo pretenduje do miana jednego z głównych wczasowisk na polskim Wybrzeżu. Chcąc sprostać wymaganiom turystów zarówno polskich jak i zagranicznych zainwestowano w urozmaicenie atrakcji, a przede wszystkim bazy noclegowej. Na terenie miasta występuje bardzo wiele hoteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, kwater prywatnych, campingów, pól namiotowych, a także dobrze rozwinięta baza gastronomiczna i uzupełniająca. Każdego roku miasto przyciąga turystów pięknymi plażami i wieloma atrakcjami. Władysławowo jest ściśle związane ze sztuką ludową Kaszub. Mieszkali tu i tworzyli wielcy rzeźbiarze i pisarze. Na przełomie kilkuset lat z niewielkiej wsi rybackiej przeobraziło się w jedno
z najatrakcyjniejszych miast w Polsce. Od początku lat 60-tych XX wieku widać postępującą urbanizacje, uprzemysłowienie oraz ogólny wzrost standardu życia mieszkańców. Podjęto w tych latach szereg inwestycji w zakresie budownictwa, szkolnictwa. Wieloletni dynamiczny rozwój Władysławowa sprawił, że 30 czerwca 1963 roku miasto otrzymało prawa miejskie.

Historia i rozwój miasta Władysławowo

Historia miasta Władysławowa od początku XX w.


Historia miasta Władysławowo sięga wczesnego średniowiecza, choć najstarsze udokumentowane ślady obecności człowieka na tym terenie datuje się na około 4200 – 1700
r. p.n. e. Źródła historyczne podają, iż pierwszymi, rdzennymi mieszkańcami obecnego Władysławowa byli słowiańscy potomkowie dawnych Pomorzan, zwani Kaszubami. W średniowiecznych dokumentach z XIII i XIV wieku odnotowano miejscowość rybacką o nazwie Wielka Wieś oraz położone nieopodal nich wsie rolnicze: Cetniewo i Poczernino. Miejscowość o nazwie Wielka Wieś po raz pierwszy została wspomniana w źródłach historycznych w 1284 roku pod niemiecką nazwą VELAVES. Był to okres panowania syna Świętopełka I - Mściwoja II, który właśnie w tym roku nadał tę osadę Piotrowi Glabunie, synowi gdańskiego podczaszego.
W drugiej połowie XIV wieku – w 1376 roku Wielka Wieś otrzymała przywilej lokacyjny nadany przez gdańskiego komtura Walpota Basscheima. Przywilej ten został potwierdzony w 1633 roku przez króla Władysława IV.
Na początku XV wieku podczas panowania Krzyżaków na Pomorzu nazwa miejscowości została zmieniona na GROSSENDORF. W języku polskim ponownie Wielka Wieś pojawiła się ponownie pojawiła się dopiero w 1598 roku. Mieszkańcy miejscowości zajmowali się wówczas przede wszystkim rybołówstwem oraz rolnictwem. Ponadto posiadali oni także dobrze rozwinięty kunszt stolarski i kowalski, a także szereg umiejętności, takich jak: wyplatanie sieci, koszy i innych naczyń. W XVI i XVII wieku podczas istnienia starostwa puckiego - nastąpił widoczny rozwój społeczny i gospodarczy tej miejscowości.

Podobne prace

Do góry